Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Studia > Wykaz studiów

Wykaz studiów

Studia podstawowe:

I. Kierunek Teologia (studia stacjonarne):
1. Specjalność kapłańska - jednolite studia magisterskie dla kleryków
Opiekun: o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap
2. Specjalność katechetyczno-pastoralna - jednolite studia magisterskie dla świeckich
Opiekun: ks. dr hab. Arkadiusz Baron
3. Specjalności duchowość, katechetyka, kultura i edukacja religijna - studia dwustopniowe dla sióstr zakonnych w MWIK
Opiekun: s. dr Anna Emmanuela Klich OSU

***************

Studia licencjackie i doktoranckie:

1. Studia licencjackie (licencjat kościelny) z Liturgiki w IL:
Opiekun: ks. dr hab. Wiesław Przyczyna, prof. UPJPII
2. Studia licencjackie (licencjat kościelny) z Prawa kanonicznego w IPK:
Opiekun: ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM
3. Studia doktoranckie z Teologii:
Kierownik: ks. dr hab. Jan Szczurek, prof. UPJPII

***************

Studia podyplomowe:

1. Podyplomowe Studium Homiletyczne w IL
Kierownik: ks. dr hab. Wiesław Przyczyna, prof. UPJPII

***************

Wydział Teologiczny prowadzi:

Studia podstawowe (zawodowe i magisterskie):

1. Teologia kapłańska dla alumnów przygotowujących się do kapłaństwa: studia magisterskie trwają sześć lat (12 semestrów). Jedenaście semestrów to wykłady z zakresu filozofii i teologii. Jeden semestr to praktyka duszpasterska. Są to studia stacjonarne.

2. Teologia katechetyczno-pastoralna dla świeckich: studia magisterskie trwają pięć lat (10 semestrów). Przygotowują głównie katechetów. Są to studia stacjonarne.

3. Teologia - katechetyka dla sióstr zakonnych w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym. Są to studia stacjonarne dwustopniowe: trzy lata studiów teologicznych licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym; po uzyskaniu tytułu licencjata zawodowego można kontynuować dalsze studia magisterskie uzupełniające (dwa lata). Są to studia stacjonarne.

***************

Studia licencjackie (licencjat kościelny):

Studia w Instytucie Prawa Kanonicznego są studiami stacjonarnymi. Zajęcia odbywają się w środy i czwartki. Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem stopnia licencjata prawa kanonicznego (licencjat kościelny - stopień naukowy pomiędzy magisterium a doktoratem). Warunkiem przyjęcia jest posiadanie magisterium z teologii. Po uzupełnieniu wiedzy z podstawowych działów teologii mogą zostać przyjęci także absolwenci wydziałów prawa.

***************

Studia doktoranckie:

Są to studia stacjonarne. Trwają cztery lata. Pierwsze dwa lata kończą się uzyskaniem stopnia licencjata teologii na podstawie napisanej pracy i egzaminu licencjackiego . Kolejne dwa lata poświęcone są studiom do doktoratu i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. W ciągu tych dwóch lat obowiązują egzaminy z następujących przedmiotów: wykład monograficzny (2), seminarium naukowe, lektorat z języka nowożytnego (inny niż do licencjatu), dyscyplina dodatkowa (filozofia lub historia Kościoła).

***************

Studia podyplomowe:

Absolwenci Wydziału Teologicznego, którzy otrzymali dyplom magisterski, mogą studiować na studiach podyplomowych. Wydział Teologiczny prowadzi:

Podyplomowe Studia Liturgiczne (w Instytucie Liturgicznym). Są to studia dwuletnie (cztery semestry) - zawieszone.

***************

Inne studia i wykłady otwarte:

Wydział Teologiczny proponuje:

Wykłady otwarte Biblia w kulturze świata organizowane przez Katedrę Teologii i Informatyki Biblijnej oraz Katedrę Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki (dwa semestry)

Wykłady otwarte Akademia Ochrony Przyrody organizowane przez Instytut Ochrony Przyrody PAN przy współpracy Ośrodka Studiów Franciszkańskich WT UPJPII i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Krakowie (dwa semestry).

Studium Antropologii Jana Pawła II - wykłady otwarte w ramach studiów licencjacko-doktoranckich.

Wykłady otwarte o nauczaniu Papieża Jana Pawła II (współorganizator).

***************

Istnieją także studia międzywydziałowe prowadzone przez:

- Międzywydziałowy Instytut Bioetyki,
- Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu,
- Instytut Prawa Kanonicznego.

Od roku 1999 na Wydziale Teologicznym działa Koło Naukowe Teologów, z własnym, zatwierdzonym przez Senat Akademii, statutem i regulaminem. Jego dotychczasowa działalność ogranicza się do organizowania wydziałowych i międzywydziałowych spotkań dyskusyjnych o tematyce teologicznej i interdyscyplinarnej. Zauważalna jest obecność studentów Wydziału Teologicznego UPJPII w publikacjach zamieszczanych na łamach prasy codziennej (Gazeta Wyborcza, Życie) i czasopism (Znak, Więź, Tygodnik Powszechny). Opiekunem Koła jest dr Marek Kita.

  • ostatnia aktualizacja: 2010-11-15; 13:34

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail