Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego

Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego

STUDIA NIEURUCHOMIONE

NAZWA STUDIÓW
PODYPLOMOWE STUDIA WYCHOWANIA PRORODZINNEGO

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Instytut Nauk o Rodzinie, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
tel. 12 422 47 86
faks 12 422 21 21 wew. 32
e-mail: instytut.nor@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
Sekretariat: mgr Małgorzata Stawarz
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 422 31 44 wew. 13
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
piątek: 9.00-11.00

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II są adresowane do nauczycieli zamierzających podjąć prowadzenie zajęć w szkole podstawowej, gimnazjum lub średniej z zakresu wychowania do życia w rodzinie oraz absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: nauki o rodzinie, pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Maria LIGĘZA

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
3 semestry (360 godzin)

OPŁATY
100 zł - opłata rekrutacyjna
2100 zł - koszt całkowity
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych)

WYMAGANE DOKUMENTY

- wydrukowana i podpisana karta ewidencyjna - irk.upjp2.edu.pl
- kwestionariusz osobowy,
- podanie do kierownika Studiów o przyjęcie na studia,
- życiorys,
- ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra - oryginał do wglądu),
- czytelna kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- 1 fotografia na jasnym tle (3,5 cm x 4,5, cm),
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Konto:
Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
rejestracja elektroniczna: 05 V - 30 IX 2014 r.
składanie dokumentów: 30 VI - 30 IX 2014 r.

KRYTERIA NABORU
kolejność zgłoszeń

LIMIT MIEJSC
limit dolny – 17 osób
limit górny – 30 osób

INFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania stosownego świadectwa jest:
- zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów przedmiotów
- napisanie krótkiej pracy pod kierunkiem promotora.
Po ukończeniu Studiów absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami dotyczącymi wychowania do życia w rodzinie w zakresie współczesnej etyki stosowanej, antropologii chrześcijańskiej, podstaw wiedzy socjologicznej, psychologicznej i pedagogicznej oraz prawnej dotyczącej życia rodzinnego. Zdobywa pogłębioną świadomość znaczenia odpowiedzialności związanej z planowaniem i założeniem rodziny oraz procesem wychowania potomstwa. Tak szeroki kontekst wiedzy pozwala na właściwe przygotowanie do prowadzenia zajęć z młodzieżą przygotowując ją do założenia własnej rodziny. Absolwent nabywa kompetencje w zakresie metodyki prowadzenia zajęć „wychowania do życia w rodzinie”.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-08; 11:45

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail