Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Przewody i postępowania naukowe > Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Postępowanie habilitacyjne ks. dr. Rafała Szczurowskiego.

Skład komisji habilitacyjnej:
1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Tomasz Jasiński (UAM w Poznaniu)
2. sekretarz komisji - dr hab. Jakub Sadowski (UPJPII)
3. recenzent - prof. dr hab. Bogdan Rok (Uniwersytet Wrocławski)
4. recenzent - ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak (UKSW w Warszawie)
5. recenzent - dr hab. Wojciech Kęder, prof. UPJPII
6. członek komisji - prof. dr hab. Mariusz Markiewicz (UJ)
7. członek komisji - ks. prof. dr hab. Jacek Urban (UPJPII)

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej:
- w dniu 3 czerwca 2014 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną,
- w dniu 8 września 2014 r. wpłynęła recenzja prof. zw. dr. hab. Bogdana Roka (Uniwersytet Wrocławski),
- w dniu 24 września wpłynęła recenzja ks. prof. dr. hab. Kazimierza Łataka (UKSW Warszawa),
- w dniu 7 października 2014 r. wpłynęła recenzja dr. hab. Wojciecha Kędra, prof. UPJPII,
- na wniosek zainteresowanego Rada Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, na posiedzeniu w dniu 17 października, podjęła uchwałę o umorzeniu postępowania habilitacyjnego ks. dr. Rafała Szczurowskiego.

pdf Uchwała

***

Postępowanie habilitacyjne p. dr. Mariana Wołkowskiego-Wolskiego

Skład komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego dr. Mariana Wołkowskiego-Wolskiego:
przewodniczący komisji - prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK w Toruniu)
sekretarz komisji - ks. dr hab. Andrzej Bruździński prof. UPJPII
(UPJPII w Krakowie)
recenzent - prof. zw. dr hab. Zdzisław Noga (UP im. KEN w Krakowie)
recenzent - prof. dr hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)
recenzent - dr hab. Marek Ferenc (UJ w Krakowie)
członek komisji - dr hab. Sławomir Górzyński prof. UO (Uniwersytet Opolski)
członek komisji - dr hab. Wojciech Kęder (UPJPII w Krakowie).

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej:
- w dniu 6 maja 2014 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
powołała komisję habilitacyjną,
- w dniu 12.06.2014 r. wpłynęła recenzja prof. dr. hab. Zdzisława Nogi (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
- w dniu 16.06.2014 r. wpłynęła recenzja dr. hab. Marka Ferenca (Instytut Historii UJ),
- w dniu 20 czerwca 2014 r. wpłynęła recenzja prof. dr. hab. Cezarego Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku),
- w dniu 3 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji habilitacyjnej; Komisja podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego p. dr. Marianowi Wołkowskiemu-Wolskiemu,
- w dniu 19 września 2014 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie historia.

pdf Autoreferat
pdf Wniosek
pdf Uchwała

***

Postępowanie habilitacyjne p. dr. Janusza Smołuchy

Skład komisji habilitacyjnej:
1) prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, przewodniczący
2) ks. dr hab. Andrzej Bruździński, sekretarz
3) prof. dr hab. Stanisław Bylina, recenzent
4) dr hab. Wojciech Kęder, recenzent
5) dr hab. Anna Paner, prof. UG, recenzent
6) bp. dr hab. Grzegorz Ryś
7) dr hab. Antoni Barciak

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej:
- w dniu 27 lutego 2012 r. Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną;
- w dniu 3 kwietnia 2012 r. wpłynęła recenzja p. dr. hab. Wojciecha Kędra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach);
- w dniu 8 maja 2012 r. wpłynęła recenzja p. prof. dr. hab. Stanisława Byliny (Polska Akademia Nauk);
- w dniu 14 maja 2012 r. wpłynęła recenzja p. dr. hab. Anny Paner;
- w dniu 23 maja 2012 r. odbyło się posiedzenia Komisji habilitacyjnej p. dr Janusza Smołuchy. Komisja podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego p. dr. Januszowi Smołusze;
- w dniu 25 maja 2012 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu dr. Januszowi Smołusze stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie historia.

Uzasadnienie:
Opinia komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego drowi Januszowi Smołusze.

pdf Autoreferat dr. Janusza Smołuchy
pdf Wniosek dr. Janusza Smołuchy

Postępowanie habilitacyjne p. dr. Elżbiety Piwowarczyk

Skład komisji habilitacyjnej:
1) prof. dr hab. Marek Cetwiński, przewodniczący
2) dr hab. Tomasz Węcławowicz, sekretarz
3) dr hab. Krzysztof Kaczmarek, recenzent
4) dr hab. Zdzisław Noga, recenzent
5) bp dr hab. Grzegorz Ryś, recenzent
6) prof. dr hab. Roman Czaja
7) o. dr hab. Zdzisław Gogola OFM Conv.

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej:
- w dniu 5 czerwca 2012 r. Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów
powołała komisję habilitacyjną;
- w dniu 10 lipca 2012 r. p. prof. dr hab. Halina Manikowska
zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Komisji habilitacyjnej;
- w dniu 13 lipca 2012 r. wpłynęła recenzja p. prof. dr hab. Zdzisława Nogi;
- w dniu 7 września 2012 r. wpłynęła recenzja p. prof. dr. hab.
Krzysztofa Kaczmarka;
- w dniu 4 września 2012 r. Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów powołała prof. dr hab. Marka Cetwińskiego na przewodniczącego komisji;
- w dniu 21 września 2012 r. wpłynęła recenzja bp. dr. hab. Grzegorza Rysia;
- w dniu 26 października 2012 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej pani dr Elżbiety Piwowarczyk;
- w dniu 26.10.2012 obyło się posiedzenie Komisji habilitacyjnej dr Elżbiety Piwowarczyk;
- w dniu 23 listopada 2012 r. Rada Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego podjęła uchwałę o odmowie nadania dr Elżbiecie Piwowarczyk stopnia doktora habilitacyjnego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

pdf Uchwała Rady Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie odmowy nadania dr Elżbiecie Piwowarczyk stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
pdf Autoreferat dr. Elżbiety Piwowarczyk
pdf Wniosek dr. Elżbiety Piwowarczyk

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-20; 10:10

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail