Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Administracja > Dział Nauczania > O Dziale

O Dziale

W zakresie prac działu znajdują się:
- koordynowanie i tworzenie procedur w systemie ProAkademia,
- koordynowanie, wdrożenie i tworzenie procedur w Systemie Zarządzania Informacją,
- koordynowanie wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji,
- koordynowanie tworzenia programów studiów,
- koordynowanie tworzenia harmonogramów zajęć w jednostkach UPJPII,
- koordynowanie i diagnoza obciążeń sal dydaktycznych UPJPII,
- rezerwacja sal dydaktycznych UPJPII,
- koordynowanie prognoz i rozliczeń obciążeń dydaktycznych,
- diagnoza prowadzenia zajęć dydaktycznych,
- zbieranie informacji o planach obciążeń dydaktycznych jednostek,
- zbieranie informacji do katalogów przedmiotów,
- uczestnictwo w tworzeniu aktów prawnych uczelni,

Pracownicy działu

dr Katarzyna Tworek
Koordynator Systemu Zarządzania Informacją
Koordynator katalogów przedmiotów i bazy pracowniczej

ul. Kanonicza 9, III piętro p. 406
tel. 12 370 86 06
e-mail: sylabus@upjp2.edu.pl

Godziny przyjęć stron:

wtorek: 10.00-12.00
środa: 10.00-12.00
piątek: 10.00-12.00

Urlop:

dr Elżbieta Zastawnik
ul. Kanonicza 9, III piętro p. 406
tel. 12 370 86 06

W dniach 7-14 XI nieobecna w biurze.

mgr Marta Drobniak
ul. Kanonicza 9, III piętro p. 407
tel. 12 370 86 72

mgr Maciej Piela
Koordynator obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego
Administrator systemu ProAkademia

ul. Kanonicza 9, III piętro p. 407
tel. 12 370 86 70
e-mail: dzn@upjp2.edu.pl

Godziny przyjęć stron:

poniedziałek: 10:00-11:30
wtorek: 12:30-14:30

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-26; 07:22

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail