Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Administracja > Dział Nauczania > Krajowe Ramy Kwalifikacji > Dokumenty Uczelni

Dokumenty Uczelni

UWAGA! Ta strona internetowa jest w wersji archiwalnej, nowa wersja strony znajduje się pod adresem upjp2.edu.pl/?q=dział-nauczania/krajowe-ramy-kwalifikacji/dokumenty-uczelni

Dokumenty dotyczące uczelnianego zespołu zajmującego się programami kształcenia i wdrażaniem KRK

pdf.pngUchwała Senatu UPJPII nr 39/2013 w sprawie Uczelnianego zespołu do spraw programów kształcenia na studiach wyższych prowadzonych na UPJPII
pdf.pngUchwała Senatu UPJPII nr 95/2014 w sprawie zmiany uchwały Senatu UPJPII nr 39/2013 w sprawie Uczelnianego zespołu do spraw programów kształcenia na studiach wyższych prowadzonych na UPJPII
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 59/2014 w sprawie powołania Uczelnianego zespołu do spraw programów kształcenia na studiach wyższych prowadzonych na UPJPII
NIEAKTUALNE
pdf.png Uchwała Senatu UPJPII nr 15/2012 w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji w UPJPII
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 9/2012 w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji w UPJPII
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 9/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 9/2012
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 20/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 9/2012
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 46/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 9/2012
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 1/2014 w sprawie powołania Uczelnianego zespołu do spraw programów kształcenia na studiach wyższych prowadzonych na UPJPII

Dokumenty dotyczące uczelnianego zespołu zajmującego się zapewnianiem jakości kształcenia
pdf.pngUchwała Senatu UPJPII nr 40/2013 w sprawie Uczelnianego zespołu do spraw zapewniania jakości kształcenia na UPJPII
pdf.pngUchwały Senatu UPJPII nr 96/2014 w sprawie zmiany uchwały Senatu UPJPII nr 40/2013 w sprawie Uczelnianego zespołu do spraw zapewnienia jakości kształcenia na UPJPII
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 60/2014 w sprawie powołania Uczelnianego zespołu do spraw zapewniania jakości kształcenia
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 62/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 60/2014 w sprawie powołania Uczelnianego zespołu do spraw zapewnienia jakości kształcenia
NIEAKTUALNE
pdf.png Uchwała Senatu UPJPII nr 14/2012 w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania wewnętrznego systemu jakości kształcenia
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 18/2013 w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania wewnętrznego systemu jakości kształcenia
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 47/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 18/2013
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 2/2014 w sprawie powołania Uczelnianego zespołu do spraw zapewniania jakości kształcenia na UPJPII

Dokumenty dotyczące programów kształcenia
pdf.pngUchwała Senatu UPJPII nr 13/2012 w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia programów kształcenia i planów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
pdf.pngUchwała Senatu UPJPII nr 52/2014 w sprawie wytycznych dotyczących programów kształcenia i planów studiów podyplomowych
pdf.pngUchwała Senatu UPJPII nr 52/2014 w sprawie wytycznych dotyczących programów kształcenia i planów studiów podyplomowych - Załącznik

Dokumenty dotyczące efektów kształcenia
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 12/2012 w sprawie kierunkowych efektów kształcenia
doc.png Zarządzenie Rektora nr 12/2012 - Załącznik nr 1: Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO)
doc.png Zarządzenie Rektora nr 12/2012 - Załącznik nr 2: Tabela zgodności obszarowych efektów kształcenia (EKO) z kierunkowymi efektami kształcenia (EKK)
Dc0ErmKierunkowe efekty kształcenia

Dokumenty dotyczące programów i planów studiów
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 14/2012 w sprawie wzoru programu studiów oraz matrycy pokrycia efektów kształcenia
excel.png Zarządzenie Rektora nr 14/2012 - Załączniki
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 15/2012 w sprawie wzoru planu zajęć
excel.png Zarządzenie Rektora nr 15/2012 - Załączniki
excel.pngZarządzenie Rektora nr 15/2012 - Załączniki (Tabele na rok akademicki 2013/2014 i 2014/2015)

Dokumenty dotyczące sylabusów
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 13/2012 w sprawie wzoru sylabusa przedmiotu
doc.png Zarządzenie Rektora nr 13/2012 - Załącznik: Wzór sylabusa przedmiotu
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 13/2013 w sprawie wprowadzenia wzoru sylabusa (karty przedmiotu / modułu kształcenia) tworzonego w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
doc.pngZarządzenie Rektora nr 13/2013 - Załącznik: Wzór sylabusa UPJPII (2013)
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 18/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 13/2012 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wzoru sylabusa przedmiotu i zmiany zarządzenia Rektora nr 13/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru sylabusa (karty przedmiotu / modułu kształcenia) tworzonego w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Dokumenty dotyczące realizacji przedmiotów (modułów) ogólnouczelnianych
języki obce
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 11/2012 w sprawie nauczania języków obcych (dotyczy studiów I i II stopnia kwalifikacji oraz jednolitych studiów magisterskich)
wychowanie fizyczne
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 24/2013 w sprawie zajęć z wychowania fizycznego
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 19/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 24/2013 w sprawie zajęć z wychowania fizycznego
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 35/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 24/2013 w sprawie zajęć z wychowania fizycznego
szkolenie biblioteczne
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 25/2012 w sprawie zasad odbywania obowiązkowego szkolenia bibliotecznego
szkolenie z bhp
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 60/2013 w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów
ochrona własności intelektualnej
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 4/2014 w sprawie wprowadzenia obowiązkowego przedmiotu z zakresu ochrony własności intelektualnej
pdf.pngZarządzenie Rektora nr 38/2014 w sprawie przedmiotu z zakresu ochrony własności intelektualnej na niektórych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/2014

UWAGA! Ta strona internetowa jest w wersji archiwalnej, nowa wersja strony znajduje się pod adresem upjp2.edu.pl/?q=dział-nauczania/krajowe-ramy-kwalifikacji/dokumenty-uczelni

Program kształcenia - materiały pomocnicze
pdf.pngDokumentacja programu kształcenia (do 30.09.2014 r.)
pdf.pngProcedura - kolejność działań - terminy (od 2013 r.)

Sylabus - materiały pomocnicze
doc.pngZarządzenie Rektora nr 13/2013 - Załącznik: Wzór sylabusa UPJPII (2013)
pdf.png Logowanie Pracownika do osobistego profilu w SZI
pdf.pngInstrukcja wypełniania danych w zakładce Dydaktyka w osobistym profilu Pracownika w SZI
pdf.pngSłownictwo efektów
pdf.pngZasada SMART
Dc0ErmKatalogi MIKOMI - pomoc

  • ostatnia aktualizacja: 2015-01-14; 10:59

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail