Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Licencjat kościelny - Wydział Teologiczny - Poprzednie nabory > Ogólne zasady zaliczania języków > Języki nowożytne

Języki nowożytne

Wydział Teologiczny

Języki nowożytne – realizuje się w ciągu dwóch pierwszych lat (120 godzin w sumie – 30 godzin semestralnie), zaliczenie odbywa się w systemie rocznym (po I roku – zaliczenie, po drugim roku egzamin.
Egzamin nie ma charakteru komisyjnego.
Formę zaliczenia ustala osoba prowadząca.
Uczestniczenie w zajęciach jest obowiązkowe dla studentów stacjonarnych ( studenci studiów niestacjonarnych lub mający przyznane IOS również mają możliwość uczestnictwa w zajęciach)

Prawo Kanoniczne
Języki nowożytne - realizuje się w ciągu trzech lat - studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach, ale nie jest to obowiązkowe (180 godzin – 30 godzin semestralnie), każdy kolejny semestr kończy się zaliczeniem, a po III roku odbywa się obowiązkowy egzamin, który musi być złożony przed specjalistą danego języka i nie ma charakteru komisyjnego.

Studenci zagraniczni: którym Instytut Prawa Kanonicznego pozwolił na studiowanie j. obcych u siebie w swoim własnym języku, zdają jednak egzamin na UPJPII. Będzie to zasadą, ale nie obowiązującą absolutnie. W poszczególnych przypadkach Rada IPK w porozumieniu z wykładowcami języków UPJPII będzie mogła uznać egzamin językowy zdany poza naszą uczelnią.

Licencjat kościelny - języki nowożytne

  • ostatnia aktualizacja: 2010-11-18; 13:42

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail