Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia Pastoralne

Podyplomowe Studia Pastoralne

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA PASTORALNE

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Teologiczny UPJPII w Krakowie – Studia Podyplomowe
Kraków 31-002, ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 305
tel. 12 421 89 45

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
9.00-12.00

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Podyplomowe Studia Pastoralne w pierwszej kolejności skierowane są do księży proboszczów i do księży wikariuszy, o dłuższym stażu kapłańskim. Celem Podyplomowych Studiów Pastoralnych jest po¬głębienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych, przez pryzmat dociekań teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, marketingu i zarządzania czy podstawowych zasad ekonomicznych, pozwoli, w świetle prawa kościelnego, jak również państwowego, nabyć umiejętności prowadzenia dialogu osobowego, prawidłowo organizować życie parafialne, z zarządzaniem finansami włącznie. Postępująca pauperyzacja społeczeństwa nie ułatwia posługi kapłańskiej, zwłaszcza małych, zamkniętych zbiorowości społecznych. Istnieje pilna konieczność zapoznania się z nowymi możliwościami ewangelizacji – nie tylko Słowem, ale także tzw. dobrymi praktykami, które pobudzą parafian do świadczenia „uczynków miłosierdzia”. Spotkanie i dialog „teorii z praktyką” może stać się okazją do wzajemnej, ubogacającej wymiany wiedzy i doświadczenia. Absolwent Studiów może stać się profesjonalnie przygotowanym, a więc kompetentnym animatorem życia religijnego, kulturalnego czy społecznego

KIEROWNIK STUDIÓW:
ks. dr hab. Bogdan ZBROJA

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:

2 semestry / 190 godzin

OPŁATY:
1500 zł/semestr (3000 zł/całość)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

WYMAGANE DOKUMENTY:
- rejestracja – strona internetowa, irk.upjp2.edu.pl
- złożenie podania,
- odpis dyplomu magisterskiego z teologii lub uwierzytelniona notarialnie kopia,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 2 fotografie na jasnym tle (3,5 cm x 4,5, cm),
- opłata rekrutacyjna: 100 zł.

Konto:
Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
rejestracja elektroniczna: 1 V - 30 IX 2014 r.
termin składania dokumentów i potwierdzenie gotowości studiowania: 1 - 30 IX 2014
ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych - 30 IX 2014 r.

KRYTERIA NABORU:
kolejność zgłoszeń kandydatów, potwierdzona opłatą rekrutacyjną

LIMIT MIEJSC:
limit dolny - 25 osób
limit górny - 30 osób

INFORMACJE DODATKOWE:
Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie się minimum 25 osobowej grupy

  • ostatnia aktualizacja: 2014-05-30; 12:51

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail