Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: E-nauczanie > Informacje dla Wykładowców

Informacje dla Wykładowców

Od roku akademickiego 2009/2010 wprowadzono na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie możliwość prowadzenia zajęć e-learninowych z wykorzystaniem platformy Blackboard Academic Suite, firmy Blackboard Inc. zainstalowanej w ACK Cyfronet AGH.

Na platformie e-learningowej można umieszczać:
- materiały informacyjne (np. tematy wykładów, spisy lektur, adresy polecanych stron internetowych, terminy ważnych spotkań),
- treść wykładów (może być ona wzbogacona o grafikę, animacje lub filmy),
- testy (można ustalić dozwoloną liczbę wejść i zadać automatycznie komputerowi zliczanie punktów),
- interaktywne zadania i pytania problemowe,
Udział studentów w zajęciach może być monitorowany.
Możliwości platformy e-learningowej mogą być wykorzystywane w całości lub częściowo (zależy to od decyzji prowadzącego).

Pracownicy Dydaktyczni zainteresowani korzystaniem z e-laerningu powinni:
1. Odbyć szkolenie w zakresie korzystania z platformy Blackboard.
Podczas szkolenia każdemu pracownikowi zostają przydzielone dwa konta (pracownicze i testowe). Dostęp do kont chroniony jest hasłem.
2. Skontaktować się z koordynatorem i przekazać dane potrzebne do założenia kont i kursów:
- nazwę zakładanego kursu,
- listę studentów z adresami mailowymi.
3. Konta użytkowników i identyfikatory nowych kursów są wprowadzane do systemu przez administratorów systemu Blackboard w ACK CYFRONET AGH.
4. Po założeniu kont i kursów Pracownicy otrzymują listę z przydzielonymi loginami i hasłami.

  • ostatnia aktualizacja: 2011-11-28; 13:41

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail