Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Studenci I-go roku

Studenci I-go roku

Testy językowe dla studentów I roku

Informacja wprowadzająca dla studentów:
- studiów I stopnia
- jednolitych studiów magisterskich
- studiów II stopnia (SUM)

1. Każdy student I roku, który ma w programie naukę języka (lektorat) i który potwierdzi fakt studiowania na UPJPII, ma obowiązek wykonania testów kwalifikujących go do odpowiednich grup językowych (najwcześniej dzień po potwierdzeniu faktu studiowania).

W związku z tym powinien rozwiązać testy językowe, które dostępne będą w terminach
od 15.07.2014 do 28.09.2014 (rekrutacja podstawowa - tura I i II) oraz
od 30.09.2014 do 20.10.2014 (tura III i IV) na stronie http://testy.upjp2.edu.pl

29 września testy językowe zostaną wyłączone.

Studenci, którzy potwierdzą fakt studiowania po 29.09.2014 (rekrutacja wrześniowa - III i IV tura), będą mieć możliwość rozwiązania testów do dnia 20.10.2014.

2. Dla obywateli polskich, którzy wpisali się tylko na jeden kierunek studiów, nazwą użytkownika i hasłem jest numer PESEL.
Cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy wpisali się na więcej niż jeden kierunek studiów w UPJPII, otrzymają dane potrzebne do logowania listem elektronicznym z sekretariatu MSJO UPJPII na adres podany w czasie rejestracji po 15.07.2014 r.

3. Wybór języka (lub dwóch języków - niektóre kierunki lub specjalności) a co za tym idzie wybór odpowiedniego kodu testu porządkuje tabela. Obowiązującym jest wybór języka (kodu literowego testu), zgodny z tabelą. Tabela wyboru języków uwzględnia specyfikę danych kierunków i zgodna jest z programem danego kierunku lub specjalności oraz zaleceniami Władz poszczególnych Wydziałów.

4. Z języków oferowanych przez uczelnię j. angielski, j. niemiecki, j. francuski realizowane są jako kontynuacja ze szkoły średniej, natomiast z języka włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, a także z j. francuskiego i niemieckiego tworzone są grupy początkujące.

5. Test językowy składa się ze 100 pytań. Proszę wypełnić go w sposób uczciwy, nie zaznaczając przypadkowych odpowiedzi, co pozwoli dostać się do grupy adekwatnej do realnego poziomu znajomości języka.

Listy grup językowych roku I roku (tura I i II) pojawią się najpóźniej dnia 30.09.2014 (wtorek o godz. 10.00 - na stronie internetowej UPJPII oraz na tablicy ogłoszeń MSJO, ul. Franciszkańska 1, obok s. 014, na parterze). Studenci z III tury rekrutacyjnej zostaną po rozwiązaniu testów dopisani do utworzonych wcześniej grup i ostatecznie poszerzone wykazy grup ponownie pojawią się dnia 7.10.2014 (wtorek - godz.10.00 na stronie internetowej UPJPII oraz na tablicy ogłoszeń MSJO, ul. Franciszkańska 1, obok s. 014, na parterze).

6. Każdy student posiadający poświadczenie (certyfikat językowy, wpis do indeksu na innym kierunku lub specjalności, zaświadczenie na suplemencie wcześniej ukończonych, innych studiów) poziomu minimalnego B2 (studia I stopnia) lub B2+ (jednolite studia magisterskie - Wydział Teologiczny) oprócz studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej na studiach I stopnia (w zakresie pierwszego języka tzn. j. angielskiego, który jest dla nich obligatoryjny do realizacji) i chcący się uczyć innego języka, proszony jest o przedstawienie wyżej wymienionego poświadczenia Kierownikowi lub Zastępcy Kierownika MSJO (ul. Franciszkańska 1, sala 014 C) do 30.09.2014 w terminach ich dyżurów wrześniowych. Poświadczenie poziomu B2 lub B2+ nie zwalnia studenta z realizacji lektoratu. Student posiadający poświadczenie poziomu B2 lub B2+ będzie mógł jednak wybrać w takiej sytuacji realizację innego języka (w tym również języka od podstaw) lub kontynuować realizację języka, z którego posiada poświadczony poziom B2. Wpisu do grupy początkującej dokona Kierownik bądź Zastępca Kierownika MSJO (na swoich dyżurach) ewentualnie Sekretariat MSJO (w godzinach urzędowania).

7. Każdy student zanim przystąpi do wypełnienia testów proszony jest o dokładne zapoznanie się z informacjami szerszymi na temat realizacji lektoratów na UPJPII.

8. Uwaga: Klerycy roku I nie rozwiązują elektronicznych testów językowych. Będą składać deklaracje co do wyboru języka nowożytnego we wrześniu w seminarium. Deklaracje zostaną przesłane do MSJO.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-10; 11:13

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail