Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Fundacja > Dofinansowane projekty > 2011 > Uroczysta inauguracjia organów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie

Uroczysta inauguracjia organów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie

Uroczysta inauguracji organów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie, wybudowanych przez Fundację im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zakończyła swe wielkie dzieło, jakim była budowa organów dla Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. Przed trzema laty, w roku 2008, dzięki staraniom dyrektora nowopowstałego Instytutu, ks. dr Roberta Tyrały, Fundacja otrzymała znaczne środki finansowe od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w połączeniu z wkładem własnym Fundacji oraz wkładem Parafii św. Stanisława BM w Krakowie-Dąbiu pozwoliły na realizacje tego niezwykle ambitnego przedsięwzięcia. W konsekwencji decyzji podjętych przez władze UPJPII, Fundacji oraz Instytutu, w okresie lat 2008-2011 powstały w Krakowie największe i najwspanialsze organy mechaniczne, które służyć będą studentom i pracownikom Instytutu do celów dydaktycznych, a także Fundacji i całej uczelni do organizacji kursów, koncertów i festiwali muzycznych. Służyć będą także Parafii w jej działaniach duszpasterskich. Po raz pierwszy chyba w historii powojennej Polski powstały organy w kościele, finansowane w przeważającej mierze ze środków publicznych.
Prace nadzorowała przez wszystkie lata Komisja w składzie: ks. dr hab. Robert Tyrała (przewodniczący), dr hab. Wiesław Delimat, ks. prof. Andrzej Zając, dr Mieczysław Tuleja. Bezpośrednimi wykonawcami organów byli: organmistrz mgr Lech Skoczylas, architekt mgr Marek Cholewka i stolarz inż. Andrzej Wawro. Działalnością rozliczeniowo-sprawozdawczą zajmowali się pracownicy i Zarząd Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, na czele z jej prezesem ks. mgr Andrzejem Kopiczem.
Prace prowadzone były w oparciu o harmonogram i budżet, ustalony z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze wszystkich etapów prac sporządzane były protokoły, zaś po zakończeniu każdego roku kalendarzowego dokładne sprawozdania do Ministerstwa.
Pobłogosławienie organów, dysponujących 57 głosami, ułożonymi w 4 klawiaturach manuałowych i jednej pedałowej, mechaniczną trakturą gry, elektryczną trakturą rejestrów oraz setzerem o 10000 kombinacji, odbyło się 26 października 2011 roku. Podczas uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej przez dwóch Księży Kardynałów ks. kard. Stanisława Dziwisza, ks. kard. Franciszka Macharskiego, Prezesa Fundacji ks. prał. Andrzeja Kopicza, Rektora ks. dr hab. Władysława Zuziaka, prof. UPJPII i Rektora ks. prof. dr hab. Jana Macieja Dyducha oraz przedstawiciele Senatu UPJPII i ok. 30 kapłanów, Wielki Kanclerz naszej uczelni ks. kardynał Stanisław Dziwisz dokonał uroczystego aktu pobłogosławienia. Wśród tłumnie zgromadzonych uczestników liturgii znaleźli się przedstawiciele parlamentarzystów z senatorem RP prof. Kazimierzem Wiatrem, który wydatnie przyczynił się do powstania organów, Województwa Małopolskiego, na czele z Marszałkiem Markiem Sową, miasta i regionu. Przybyli także liczni zaproszeni goście, wśród nich władze i pracownicy uczelni krakowskich, przedstawiciele środowisk naukowych i artystycznych z całej Polski.
W trakcie liturgii wykonana została Msza Koronacyjna W. A. Mozarta. Solistami (S. Olszyńska, A. Monasterska, K. Kozarek. M. Wolak) oraz połączonymi chórami (Psalmodia UPJPII, Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej) oraz orkiestrą L’Estate Armonico dyrygował dr hab. Wiesław Delimat. Ponadto chór Psalmodia, prowadzony przez dra Włodzimierza Siedlika wraz z organistą mgr Markiem Pawełkiem wykonał kompozycję napisaną specjalnie na tę okazję. Był to Psalm 150, z muzyką ks. dra Wojciecha Kałamarza. Podczas liturgii na organach grał dr Henryk Jan Botor, którego znakomita improwizacja zwieńczyła tę niezwykle podniosłą uroczystość.
Msza Święta w dniu 26 października stała się początkiem inauguracji. W następnych dniach tzn. 27, 28 i 30 października, licznie zgromadzeni słuchacze mieli możliwość wysłuchania trzech recitali organowych.
Pierwszego dnia wystąpił mgr Witold Zalewski, organista Królewskiej Katedry na Wawelu, pracownik dydaktyczny MIMK. W programie jego recitalu znalazły się utwory kompozytorów polskich, oparte na melodiach, lub inspirowane polskimi pieśniami kościelnymi. Podczas następnego koncertu zaprezentowali się mgr Krzysztof Pawlisz (pracownik dydaktyczny MIMK) oraz mgr Maciej Banek, nauczyciel Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej, organista kościoła św. Stanisława BM. Ich koncert wypełniły dzieła barokowych kompozytorów francuskich oraz Franciszka Liszta. W dniu 30 października wystąpili prof. Krzysztof Latała oraz s. dr Susi Ferfoglia. Oboje pracownicy Instytutu. Na ich koncert złożyły się dzieła organowe Bacha, Messiaena, Paerta i Vierna.
Koncerty spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem słuchaczy, którzy podkreślali walory wykonawcze artystów, ale przede wszystkim zachwycali się brzmieniem nowych organów, których uniwersalność pozwala z równym powodzeniem wykonywać dzieła muzyczne różnych epok i stylów.
Inauguracja nowych organów miała swoją kontynuację w listopadzie 2011 roku. W dniach 21 i 22 listopada, na zaproszenie Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej przebywał w Krakowie jeden z najwybitniejszych wirtuozów gry organowej na świecie, prof. Eberhardt Lauer z Hamburga – organista i kantor Katedry w tym mieście. Profesor Lauer poprowadził Mistrzowski Kurs Interpretacji Organowej, w którym uczestniczyło blisko 40 organistów, studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Akademii Muzycznej w Krakowie oraz uczniów Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia im. ks. kard. F. Macharskiego w Krakowie.
Dopełnieniem Inauguracji organów będzie płyta CD, której wydawcą jest Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII. Nagrania na nowych organach dokonał mgr Witold Zalewski. Obecnie trwa proces wydawniczy. Płyta ukaże się w listopadzie bieżącego roku i będzie znakomitym portretem dźwiękowym nowych organów.
Do uroczystej inauguracji organów jako partner przedsięwzięcia włączyło się Województwo Małopolskie.
Na chwałę Boga i dla pożytku ludzi – takie motto znalazło się w słowie wstępnym programu inauguracji, którego autorem jest ks. dr hab. Robert Tyrała, dyrektor MIMK. W pełni oddaje ono ideę powstania i funkcjonowania nowego instrumentu, który służyć będzie z pewnością kilku pokoleniom organistów.

Wiesław Delimat
zastępca dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej

Partnerem Przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie
8Q0fK9

  • ostatnia aktualizacja: 2011-12-15; 09:04

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail