Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Specjalizacje i instytuty > Specjalizacja teologii pastoralnej

Specjalizacja teologii pastoralnej

Opiekun:
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

20. Katedra Teologii Pastoralnej Ogólnej

Kierownik
vacat

21. Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej
www.pastoralna.pl

Kierownik:
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Adiunkt z habilitacją:
ks. dr hab. Jan Dziedzic

Adiunkt:
o. dr Jerzy Brusiło OFMConv
ks. dr Jan Klimek

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Profesor zwyczajny
Opiekun Specjalizacji Teologii Praktycznej
Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej
p.o. Kuratora Katedry Misjologii

Obszar badań naukowych: teologia i duszpasterstwo czasu wolnego, pielgrzymki i turystyki, chrześcijanin a środowisko naturalne, duszpasterstwa szczegółowe, ruchy odnowy religijnej, stowarzyszenia katolickie.

ks. dr hab. Jan Dziedzic
Adiunkt z habilitacją Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej
Prodziekan Wydziału Teologicznego
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kontaktów z Zagranicą
Opiekun studiów magisterskich z Teologii dla kleryków
Dyrektor Konwiktu księży studentów UPJPII

Obszar badań naukowych: koncepcje psychologiczne człowieka, dojrzała osobowość; tanatologia: eutanazja, pomoc psychologiczna umierającym, żałoba.

o. dr Jerzy Brusiło OFMConv
Adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej
Pracownik naukowy Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki

Obszar badań naukowych: duszpasterstwa specjalistyczne: lekarzy medycyny, lekarzy weterynarii, duszpasterstwo akademickie.

ks. dr Jan Klimek
Adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej

Obszar badań: apostolstwo świeckich, apostolstwo wspólnot życia konsekrowanego, duszpasterstwa szczegółowe.

22. Katedra Katechetyki

Kierownik:
ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś

Adiunkt:
ks. dr Andrzej Kielian
ks. dr Tadeusz Nosek

ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym
Kierownik Katedry Katechetyki

Obszar badań naukowych: tworzenie nowych podręczników katechetycznych dla reformowanej szkoły, organizacja warsztatów i tworzenie pomocy dydaktycznych dla katechetów, sporządzanie bilansu rozwoju katechezy minionego stulecia, poszukiwanie adekwatnych do dzisiejszej szkoły kierunków katechezy.

ks. dr Andrzej Kielian
Adiunkt Katedry Katechetyki

Obszar badań naukowych: katechetyka porównawcza (m.in. nauczanie religii w krajach europejskich; podstawa programowa i programy nauczania religii w szkole).

ks. dr Tadeusz Nosek
Adiunkt Katedry Katechetyki

Obszar badań naukowych: teologiczno-antropologiczne podstawy katechezy, źródła katechezy, pastoralno-katechetyczna troska Kościoła o młodzież, inkulturacja i ewangelizacja.

23. Katedra Misjologii

p.o. Kuratora:
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Asystent:
ks. dr Andrzej Dobrzyński

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski - jw.

ks. dr Andrzej Dobrzyński
Asystent Katedry Misjologii

Obszar badań naukowych: pneumatologia i eklezjologia.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-08; 13:54

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail