Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Specjalizacje i instytuty > Instytut Liturgiczny

Instytut Liturgiczny

Dyrektor:
ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna

24. Katedra Teologii Liturgii

Kierownik:
s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII

Adiunkt:
ks. dr Jarosław Superson SAC

s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII
Profesor nadzwyczajny
Kierownik Katedry Teologii Liturgii

Obszar badań naukowych: teologia liturgii, duchowość liturgiczna, pneumatologia sakramentów, katechumenat - teologia i praktyka, eschatologia sakramentów.

ks. dr Jarosław Superson SAC
Adiunkt Katedry Teologii Liturgii

Obszar badań naukowych: rok kościelny, liturgia godzin, duchowość liturgiczna.

25. Katedra Historii Liturgii

Kierownik:
ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII

Adiunkt:
ks. dr Janusz Mieczkowski

ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII
Profesor nadzwyczajny
Kierownik Katedry Historii Liturgii
Członek zespołu redakcyjnego "Polonia Sacra"

Obszar badań naukowych: liturgia obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Cer­kwi Rosyjskiej (szczególnie reforma Nikona w poł. XVII w.) i w metropolii kijowskiej (Piotr Mohyła), pierwsze (starodruki) drukowane księgi lit. starocerkiewno-słowiańskie, rozwój obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Cerkwi Greckokatolickiej (szczególnie XVII-XVIII w.), księgi liturgiczne.

ks. dr Janusz Mieczkowski
Adiunkt Katedry Historii Liturgii
Sekretarz Rady Instytutu Liturgicznego

Obszar badań naukowych: ruch liturgiczny, sakramentologia.

26. Katedra Homiletyki

Kierownik:
ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś

Adiunkt:
ks. dr Witold Ostafiński

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś
Profesor zwyczajny
Kierownik Katedry Homiletyki
Członek Senackiej Komisji Socjalnej
Zastępca redaktora naczelnego "Analecta Cracoviensia"

Obszar badań naukowych: homiletyka, historia kaznodziejstwa w Kościele Powszechnym i polskim, kaznodziejstwo hagiograficzne, kaznodziejstwo w Katedrze Wawelskiej.

ks. dr Witold Ostafiński
Adiunkt Katedry Homiletyki

Obszar badań naukowych: homiletyka, retoryka, komunikacja interpersonalna, język perswazji.

27. Katedra Komunikacji Religijnej

Kierownik:
ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna

Profesor nadzwyczajny:
ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII

ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym
Dyrektor Instytutu Liturgicznego
Kierownik Katedry Komunikacji Religijnej
Opiekun studiów licencjackich z Liturgiki porównawczej, Homiletyki, Katechumenatu

Obszar badań naukowych: homiletyka, retoryka, język religijny.

ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII
Profesor nadzwyczajny Katedry Komunikacji Religijnej
Zastępca redaktora naczelnego "Polonia Sacra"

Obszar badań naukowych: homiletyka i liturgika.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-14; 12:08

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail