Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Doktorat - poprzednie nabory > Języki nowożytne > Język angielski

Język angielski

Egzamin z języka angielskiego

Literatura dla doktorantów:

Egzamin na poziomie zaawansowanym (B2)

1. Raymond Murphy, English Grammar in Use (intermediate), Cambridge University Press
2. Janusz Siuda, Gramatyka angielska w teorii i ćwiczeniach, Angloman
3. Michael Vince, First Certificate English Practice, Macmillan
4. Michael McCarthy, Felicity O'Dell, English Vocabulary in Use: Upper-intermediate, (sekcja TOPICS), Cambridge University Press
5. Marion Grussendorf, English for Presentations, Oxford University Press (lektura pomocnicza do ustnego egzaminu, szczególnie strony 73-80)

Struktura egzaminu z języka angielskiego dla studentów studiów doktoranckich:

Egzamin składa się z następujących części:

I. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM – 20 punktów
II. GRAMATYKA – 40 punktów (zadania typu wielokrotny wybór oraz uzupełnianie luk poprawną formą)

Materiał z gramatyki obejmuje następujące zagadnienia:

• Present Tenses
• Past Tenses
• Future Tenses
• Reported Speech
• Passive Voice
• Causatives
• Wishes
• Conditionals
• Gerunds and Infinitives
• Modal Verbs

III. SŁOWNICTWO - 40 punktów

Punktacja części pisemnej:

0 – 50 – 2,0
51 – 60 – 3,0
61 – 70 – 3,5
71 – 80 – 4,0
81 – 90 – 4,5
91 – 100 – 5,0

Ocena końcowa jest średnią z oceny egzaminu pisemnego i ustnego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egzaminu pisemnego.

Informacja dla Kandydatów przystępujących do egzaminu doktorskiego z języka angielskiego na poziomie B2

Aby przystąpić do egzaminu doktorskiego z języka angielskiego Kandydat musi:
1) mieć otwarty przewód doktorski
2) zgłosić w swoim Dziekanacie chęć przystąpienia do egzaminu (w celu ustalenia składu Komisji oraz pobrania protokołu egzaminacyjnego)
3) przynieść protokół na egzamin

Co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu Kandydat zobowiązany jest skontaktować się e-mailowo lub osobiście z Lektorem przeprowadzającym egzamin w celu omówienia szczegółów dotyczących egzaminu (zakres materiału, data, sala).

Z dwutygodniowym wyprzedzeniem Kandydat winien jest przesłać Lektorowi drogą e-mailową pisemne omówienie pracy oraz złożyć wersję wydrukowaną w tecze na portierni UPJP2 przy ul. Franciszkańskiej 1. Praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem Kandydata, adresem e-mailowym, numerem telefonu kontaktowego oraz nazwą Wydziału i Kierunku studiów.

Kandydaci są odpowiedzialni za kontakt i przekazanie terminów egzaminów ustnych pozostałym członkom Komisji oraz ewentualne pertraktacje w celu zmiany godzin i dostosowanie ich do możliwości czasowych członków Komisji.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-26; 09:46

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail