Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA Z ARCHIWISTYKI I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Kraków 31-004, ul. Franciszkańska 1, pok. 202
tel. 12 422 57 85 wew. 729
tel. kom. +48 607 035 687
e-mail: psab@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
w okresie wakacyjnym - nieczynne;
na czas rekrutacji:
czerwiec: pt. 11.00-13.00, sob. 13.00-14.00
wrzesień: pt. 11.00-13.00
w czasie roku akademickiego: sob. 13.00-14.00.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia trwają cztery semestry. O przyjęcie mogą starać się także absolwenci studiów licencjackich. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w archiwach kościelnych, państwowych i zakładowych. Zdobyta w trakcje studiów wiedza umożliwia podjęcie pracy także w kancelariach oraz wszystkich typach bibliotek. Duży nacisk położono na archiwistykę kościelna, ze względu na wzrastające w tej mierze potrzeby kadrowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu archiwistyki oraz metodyki pracy w archiwach różnorakich typów. Spory nacisk położono na zajęcia z zakresu prawa dotyczącego archiwów oraz z zakresu ustroju i administracji państwowej, Kościelnej i zakonnej na ziemiach polskich. W procesie dydaktycznym przedstawiane zostają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie archiwistyki i bibliotekoznawstwa. Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające miedzy innymi paleografię, neografię, edytorstwo, muzealnictwo, podstawy konserwacji i zabezpieczania zbiorów. Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z bibliotekoznawstwem, miedzy innymi zarys historii książki, dzieje bibliotek i ich zasób, czytelnictwo oraz metody pracy z czytelnikiem.

KIEROWNIK STUDIÓW:
ks. prof. dr hab. Józef MARECKI

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
4 semestry (452 godzin)

OPŁATY:
100 zł – opłata rekrutacyjna
4000 zł – opłata za cały tok studiów
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych)
Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:
- rejestracja – strona internetowa, irk.upjp2.edu.pl
- podanie do kierownika studiów,
- kwestionariusz osobowy - plik do pobrania (formularz dostępny również w sekretariacie),
- życiorys - plik do pobrania
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra),
- 1 fotografia,
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (po przyjęciu na studia).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
do 30 IX 2014 r.

KRYTERIA NABORU:

kolejność zgłoszeń

LIMIT MIEJSC:
dolny - 15 osób
górny - 20 osób

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty w godzinach 9.00-17.00 (z przerwą obiadową).

  • ostatnia aktualizacja: 2014-05-30; 12:47

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail