Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Instytuty > Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu > O Instytucie

O Instytucie

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii I Dialogu
(Institute of Fundamental Theology, Ecumenism and Dialogue)

Adres:
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1, pok. 044
tel. 12 430 07 50, 12 422 57 85 w. 736, kom. 511 459 897
email: itfed@upjp2.edu.pl

Godziny przyjęć stron:
Dyrektor - ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
email: lukasz.kamykowski@upjp2.edu.pl
środa: 11.30–12.15

Zastępca dyrektora - o. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski
piątek 9.45–10.30

Samodzielny referent ds. ekumenii i dialogu Maria Poniewierska
wtorek: 10.00–12.00
środa: 10.00–12.00

Uwaga: w piątek Instytut nieczynny

Dyżury pracowników naukowych w ITFED
ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
środa: 11.30-12.15

o. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski
piątek: 9.45-10.30

ks. dr hab. Tadeusz Kałużny, prof. UPJP2
czwartek: 11.15.-12.00 (po wcześniejszym kontakcie z wykładowcą)

ks. dr hab. Tadeusz Dzidek, prof. UPJP2
czwartek: 14.00-14.45

dr hab. Marek Kita
czwartek: 10.30-11.30

o. dr Marek Chojnacki
środa: 12.30-13.15

ks. dr Damian Wąsek
piątek: 8.55-9.40

Instytut został powołany przez Senat Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w dniu 18.10.1993. Celem Instytutu jest ułatwienie w praktyce otwarcia uczelni na postulowany przez Magisterium dialog ekumeniczny, międzyreligijny oraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli w zakresie właściwym dla wyższej uczelni papieskiej.
Oprócz udostępniania owoców działalności uczelni środowisku naukowemu spoza kręgów Kościoła rzymskokatolickiego Instytut stwarza także warunki właściwego toku studiów studentom należącym do innych Kościołów chrześcijańskich lub wspólnot religijnych czy wyznającym inny światopogląd, a pragnącym w ramach UPJPII studiować teologię katolicką, historię Kościoła lub chrześcijańską myśl filozoficzną.

Dla realizacji swych celów ITFED:
– organizuje wykłady, konwersatoria, spotkania, sesje
– kształci studentów UPJPII w zakresie zagadnień związanych z ekumenią i dialogiem Kościoła ze światem
– patronuje studiom studentów UPJPII spoza Kościoła rzymskokatolickiego w zakresie wymagającym uwzględnienia ich specyfiki
– publikuje wydawnictwa dotyczące ekumenii i dialogu (seria: „Biblioteka Ekumenii i Dialogu”)
Instytut prowadzi też stałą współpracę z Krakowskim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej, Instytutem Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu www.CDIM.pl
Instytut koordynuje z zakresie swoich celów statutowych prace następujących katedr Wydziału Teologicznego UPJPII: Chrystologii, Eklezjologii, Ekumenizmu i Misjologii.

Zasady przyjęć na studia
Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów zasadniczych oraz dwustopniowych studiów doktoranckich dostępne dla studentów wszystkich Wydziałów UPJPII w zakresie wynikającym z jego specyfiki.
Instytut patronuje także studiom studentów spoza Kościoła rzymskokatolickiego skierowanych przez Instytut na jeden z kierunków studiów prowadzonych przez UPJPII.

Poza ogólnie wymaganymi dokumentami konieczna jest opinia przełożonego własnej wspólnoty wyznaniowej. Zakres studiów określa Instytut w porozumieniu z danym Wydziałem. Tytuły zawodowe i stopnie naukowe są nadawane w ramach postanowień Statutu UPJPII przez Radę Wydziału, na który studenci ci zostali przyjęci.

Seria wydawnicza "Biblioteka Ekumenii i Dialogu"

  • ostatnia aktualizacja: 2015-04-27; 10:18

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail