Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Program Erasmus + > Program Erasmus+ (2014-2020) > Wyjazdy na część studiów 2014/2015 > Wysokość grantu

Wysokość grantu

W ramach dofinansowania otrzymanego na wyjazdy stypendialne studentów, w r.a. 2014/2015 wszystkie polskie uczelnie będą stosować następujące stawki stypendialne:

Wyjazdy studentów na studia (miesięczna stawka stypendium w euro uzależniona od kraju, do którego następuje wyjazd):

Grupa I - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy - 500

Grupa II - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja - 400

Grupa III - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry - 300

W przypadku wyjazdów na studia studenci uprawnieni do stypendium socjalnego otrzymają dodatkowo 200 euro miesięcznie.

Wszystkim studentom zakwalifikowanym na wyjazd przyznawane jest stypendium na jeden semestr. Przyznanie grantu na przedłużony pobyt na stypendium nie jest gwarantowane - jest uzależnione od środków, którymi będzie dysponowała uczelnia po rozdysponowaniu ich na wyjazdy jednosemestralne.

Wysokość stawek - Komunikat Narodowej Agencji programu Erasmus+

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-21; 12:01

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail