Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Doktorat - poprzednie nabory > Języki starożytne > Informacje ogólne

Informacje ogólne

Program studiów doktoranckich

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

1. W trakcie trwania dwóch pierwszych lat studiów III stopnia, doktorant może, na polecenie promotora, wybrać język nowożytny, albo język klasyczny. Może również nie realizować żadnego języka.
Promotor decyduje, czy doktorant będzie realizował język:

a) przez dwa semestry: semestr 1 - zaliczenie z oceną, semestr 2 – egzamin
Wymiar godzinowy realizowanego lektoratu wynosi 60 godzin (60 godzin rocznie = 30 godzin semestralnie = 1,5 godziny tygodniowo)
lub
b) przez cztery semestry: semestr 1, 2, 3 - zaliczenie z oceną, semestr 4 - egzamin
Wymiar godzinowy realizowanego lektoratu wynosi 120 godzin (60 godzin rocznie = 30 godzin semestralnie = 1,5 godziny tygodniowo).

2. W przypadku bardzo dobrej znajomości języka nowożytnego lub j. klasycznego istnieje możliwość wcześniejszego zdania egzaminu, a ocena będzie rozpisywana na kolejne semestry ( 1, 2 i 3 semestr – zaliczenie z ocenę, 4 semestr – egzamin).

Wydział Filozoficzny

1. W trakcie trwania dwóch pierwszych lat studiów III stopnia, doktorant zobowiązany jest do zaliczenia albo języka nowożytnego ( poziom średni), albo języka klasycznego (łacina lub greka). Wyboru dokonuje się zgodnie z decyzją opiekuna naukowego).
Forma realizacji języka jest następująca: semestr 1, 2, 3 - zaliczenie z oceną
semestr 4 – egzamin.
Wymiar godzinowy realizowanego lektoratu wynosi 120 godzin (60 godzin rocznie = 30 godzin semestralnie = 1,5 godziny tygodniowo)

2. W przypadku bardzo dobrej znajomości języka nowożytnego lub j. klasycznego) istnieje możliwość wcześniejszego zdania egzaminu, a ocena będzie rozpisywana na kolejne semestry ( 1, 2 i 3 semestr – zaliczenie z ocenę, 4 semestr – egzamin).

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-26; 09:53

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail