Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2015/2016 > Studia II stopnia > Historia

Historia

kierunek: HISTORIA

specjalności:
* historia Kościoła
* archiwistyka
* Europa Wschodnia
* doktryny polityczne i prawne

typ studiów: studia dwustopniowe
studia drugiego stopnia - uzupełniające magisterskie - 2 lata

tryb studiów: stacjonarne

kontakt:
Sekretariat Instytutu Historii
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, pok. 202, I p.
tel./faks 12 370 86 16
e-mail: WH@upjp2.edu.pl

kryteria kwalifikacji:
studia drugiego stopnia
UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej w WIRTUALNYM DZIEKANACIE UPJPII
Przy naborze na studia II stopnia dwuletnie stacjonarne decydować będzie ocena na dyplomie licencjackim w przeliczeniu na punkty. Zgodnie z istniejącymi standardami nauczania na studia II stopnia przyjmowane będą osoby po tych kierunkach, których studia I stopnia obejmują najmniej 60% programowego tzw. kanonu studiów I stopnia. Przy naborze na studia II stopnia dwuletnie stacjonarne przyjęcia będą następowały po wypełnieniu zatwierdzonego limitu. Punkty naliczone będą zgodnie z poniższym schematem:
ocena liczba punktów
bardzo dobry z wyróżnieniem 16
bardzo dobry 14
dobry plus 12
dobry 10
dostateczny plus 8
dostateczny 6
Maksymalnie kandydat może uzyskać 16 punktów.
Na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) przyjmuje się na podstawie dowolnego dyplomu studiów wyższych i przejścia procedury rekrutacyjnej.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-03; 13:34

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail