Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Program Erasmus +

Program Erasmus +

Program Erasmus+ jest europejskim programem edukacyjnym na rzecz szkolenia, kształcenia, młodzieży i sportu, który będzie funkcjonował w latach 2014-2020. Kraje uprawnione do uczestniczenia w programie to: 28 państw członkowskich UE oraz kraje stowarzyszone (Liechtenstein, Islandia, Norwegia, Turcja, była republika Jugosławii Macedonia). W 2015 roku nastąpi najprawdopodobniej możliwość rozszerzenia współpracy z krajami spoza UE, chociaż zakres, w jakim ich udział będzie wspierany, nie został jeszcze sprecyzowany.
Oferta Erasmusa+ dla szkolnictwa wyższego to stypendia dla studentów/doktorantów/absolwentów wyższych uczelni na wyjazdy na część studiów oraz staże zawodowe w zagranicznych instytucjach. Erasmus+ oferuje również stypendia dla pracowników (zarówno dydaktycznych jak i administracyjnych) uczelni wyższych. Erasmus+ to możliwość wielokrotnych wyjazdów (do łącznej długości pobytów za granicą nie przekraczającej 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów) Teoretycznie w ramach programu Erasmus+ jedna osoba będzie mogła spędzić 36 miesięcy za granicą (12 miesięcy x 3 cykle studiów).
W ramach programu zostanie wprowadzony system gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu realizowania studiów drugiego stopnia za granicą i zdobyciu dyplomu ich ukończenia.
Więcej informacji można znaleźć na stronach programu Erasmus+:

www.erasmusplus.org.pl/

Erasmus +

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-02; 09:38

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail