Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Egzaminy potwierdzające znajomość języka > język niemiecki > język niemiecki- zakres materiału > poziom B2+

poziom B2+

EGZAMIN POZIOM B2+ DLA STUDENTÓW ZDAJĄCYCH WCZEŚNIEJ EGZAMIN NA POZIOMIE NIŻSZYM NIŻ B2 - INFORMACJE OGÓLNE

I. Struktura egzaminu na poziomie B2+:

I. Rozumienie tekstu czytanego / 15 punktów
II. Rozumienie tekstu słuchanego / 10 punktów
III. Znajomość struktur gramatyczno – leksykalnych / 55 punktów
IV. Tworzenie wypowiedzi pisemnej – list formalny (może mieć on następujące formy: reklamacja, list – podanie o pracę (list motywacyjny), list zapytanie, list wyrażający opinię, list z przeprosinami) / 20 punktów
V. Artykuł fachowy związany z danym kierunkiem studiów – streszczenie, pytania do tekstu, sprawdzenie znajomości słownictwa specjalistyczneog z danej dziedziny / 30 punktów

Słownictwo obejmuje materiał zawarty w podręczniku “Studio D. Die Mittelstufe. B2”, wydawnictwo Cornelsen 2010 oraz słownictwo specjalistyczne z danej dziedziny studiów.

Materiał gramatyczny zawarty jest w każdym podręczniku, prezentującym gramatykę języka niemieckiego, np.:
1. Stanisław Bęza, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, wyd. PWN
2. Die Gelbe aktuell – Lehr und Ubungsbuch der deutschen Grammatik, wyd. Hueber
Zakres gramatyki:
1. Czasownik:
- czasy: Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I,
- tryb rozkazujący,
- czasowniki zwrotne, złożone, nieregularne,
- czasowniki modalne,
- rekcja czasowników,
- strona bierna,
- bezokolicznik z "zu",
- tryb przypuszczający.
2. Rzeczownik:
- odmiana.
- słowotwórstwo.
3. Zaimki:
- osobowe,
- dzierżawcze,
- wskazujące,
- pytające,
- zwrotne,
- nieokreślone.
4. Przyimki:
- z celownikiem,
- z biernikiem,
- z celownikiem i biernikiem,
- z dopełniaczem.
5. Przymiotnik:
- odmiana,
- stopniowanie,
- rekcja.
6. Przysłówek:
- stopniowanie.
7. Liczebniki:
- główne,
- porządkowe.
8. Zdanie:
- szyk w zdaniu prostym i współrzędnie złożonym,
- zdania podrzędne:
* pytające,
* dopełnieniowe,
* okolicznikowe przyczyny,
* okolicznikowe warunkowe,
* okolicznikowe czasu, czasowe,
* okolicznikowe celu,
* przydawkowe, rozwinięta przydawka.

II. Forma pytań

Test egzaminacyjny składa się z pytań o charakterze zamkniętym oraz otwartym.

Zadania w formie zamkniętej mogą przyjąć formę:
- ćwiczeń tzw. wielokrotnego wyboru
- ćwiczeń typu: prawda – fałsz
- ćwiczeń polegających na dopasowaniu elementów.

Zadania w formie otwartej mogą mieć formę:
- ćwiczeń z luką do uzupełnienia
- listu formalnego
- tłumaczenia

  • ostatnia aktualizacja: 2013-05-09; 07:45

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail