Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowy Instytut Bioetyki > O Instytucie > Informacje ogólne

Informacje ogólne

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki (skrót: MIB) został powołany przez Senat Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1988 roku.
MIB prowadzi pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną w ramach współpracy katedr UPJPII o profilu związanym z jego celami. Obecnie są to następujące katedry z Wydziału Filozoficznego i Teologicznego:
a) Katedra Filozofii Człowieka WF,
b) Katedra Etyki WF,
c) Katedra Bioetyki WF,
d) Katedra Teologii Moralnej Ogólnej WT,
e) Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej WT.

Celem MIB jest:
a) prowadzenie badań etycznych nad medycznymi i pozamedycznymi ingerencjami w życie ludzkie w jego początkach, trwaniu i w jego końcu, w oparciu o inspiracje dokumentów Magisterium Kościoła, przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy w zakresie biologii, embriologii, genetyki i biotechnologii;
b) kształcenie specjalistów w zakresie bioetyki, w tym również etyki medycznej, przygotowujące studiujących do funkcji nauczycieli bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach etycznych, do pełnienia funkcji
w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia.

Swoje cele MIB realizuje poprzez:

a) działalność naukowo-badawczą i wydawniczą,
b) działalność dydaktyczną, kształcąc studentów UPJPII, oraz prowadząc w ramach Wydziału Filozoficznego i Teologicznego UPJPII seminarium magisterskie oraz doktoranckie z bioetyki, a także wykłady monograficzne,
c) prowadzenie Podyplomowych Studiów z Bioetyki,
d) rozwijanie własnej, specjalistycznej biblioteki,
e) współpracę z organizacjami służby zdrowia, z bioetycznymi ośrodkami w Polsce i za granicą,
f) organizowanie sympozjów, konferencji, sesji naukowych, otwartych wykładów,
g) udział w sympozjach.

  • ostatnia aktualizacja: 2010-04-28; 21:56

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail