Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej

Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej

STUDIA NIEURUCHOMIONE

Rekrutacja na Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej trwa do 8 października 2014 r. i do tego dnia należy dostarczyć komplet dokumentów do sekretariatu studiów.

NAZWA STUDIÓW
PODYPLOMOWE STUDIA Z GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. nr 60
tel. 12 422 21 21
faks 12 422 21 21 wew. 32
e-mail: ips@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

Sekretariat: mgr Małgorzata Stawarz
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 422 31 44 wew. 13
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
piątek: 15.00-17.00

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub medycznych studiów zajmujących się w swej codziennej pracy osobami starszymi lub zamierzają pracować z ta grupą społeczną, m.in. w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, pracowników instytucji oświatowymi i kulturalnych, kuratorów sadowych, prawników.

KIEROWNIK STUDIÓW
dr hab. Małgorzata DUDA

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
studia trwają dwa semestry (250 godzin).

OPŁATY
przy grupie 18 osobowej – 1900 zł za semestr
100 zł - opłata rekrutacyjna
Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
- rejestracja internetowa; strona internetowa: irk.upjp2.edu.pl
- kwestionariusz osobowy - plik do pobrania (formularz dostępny również w sekretariacie)
- odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, względnie uwierzytelniona notarialnie kopia,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 fotografia na jasnym tle (3,5 cm x 4,5, cm),
- oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki,
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
termin naboru: 1 VI - 8 X 2014 r.
termin składania dokumentów: 1 - 8 X 2014 r.

KRYTERIA NABORU
kolejność zgłoszeń
Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mieć będą osoby zawodowo stykające się z usługami społecznymi oferowanymi osobom starszym.

LIMIT MIEJSC
Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie się minimum 18 osobowej grupy.
limit dolny – 18 osób
limit górny – 25 osób

INFORMACJE DODATKOWE

Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej są propozycją interdyscyplinarnych studiów z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej i szeroko rozumianej polityki społecznej. Proponowane Studia są odpowiedzią na pogłębiające się procesy zmian demograficznych, wskazujących na postępujące tendencje starzenia się społeczeństwa polskiego. Postępująca profesjonalizacja zawodów wsparcia społecznego, jak również zawodów medycznych i prawnych sprawia, iż w obliczu szybkiego zwiększania się liczby osób starszych wzmaga się potrzeba odpowiedniego przygotowania tych pracowników do kontaktowania się z seniorami i właściwego zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, z poszanowaniem godności osoby starszej oraz zasad życia społecznego. Studia dedykowane są osobom zainteresowanym problematyką wieku dorosłego już pracującymi z osobami starszymi, jak również chcącymi poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.
Absolwenci przygotowani są do pracy w placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, jak chociażby: dzienne domy opieki, domy pomocy społecznej, placówki kulturalne i kluby seniora, samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych czy pozostałych instytucjach – podmiotach polityki społecznej kształtujących przyszłość osób starszych w Polsce.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-08; 11:44

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail