Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wypożyczanie (zamawianie) książek lub innych materiałów bibliotecznych z Biblioteki Głównej UPJPII

Wypożyczanie (zamawianie) książek lub innych materiałów bibliotecznych z Biblioteki Głównej UPJPII

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna wypożycza książki z Biblioteki Głównej UPJPII mające:
a. lokalizację w Bibliotece Głównej UPJPII
b. status „Dostępny”.

Biblioteki i instytucje naukowe rozpoczynające współpracę z Biblioteką Główną UPJPII zobligowane są w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych do przesłania formularza deklaracji współpracy międzybibliotecznej, który jest podstawą do otworzenia indywidualnych kont wypożyczeń dla danych bibliotek i instytucji naukowych.
Formularze deklaracji bibliotek i instytucji naukowych współpracujących lub wznawiających współpracę z Biblioteką Główną UPJPII podlegają aktualizacji.
(formularz deklaracji współpracy międzybibliotecznej).

Zamawianie książek czy materiałów bibliotecznych przez inne biblioteki czy instytucje naukowe może być realizowane poprzez:
• korzystanie z dostępu do zbiorów w katalogu on-line,
• za pomocą poczty elektronicznej,
• listownie.

Limit konta dla biblioteki wypożyczającej ustala Biblioteka Główna UPJPII.

Biblioteka Główna UPJPII wypożycza zamówione książki i materiały biblioteczne na okres miesiąca. Zmiana terminu zwrotu może nastąpić za zgodą Dyrektora Biblioteki UPJPII.

W realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka Główna UPJPII stosuje zasadę wzajemności, gdzie wysyłanie książek i innych materiałów bibliotecznych następuje przesyłkami pocztowymi poleconymi lub wartościowymi a koszty ponosi strona wysyłająca.

W przypadku niezwrócenia, nieterminowego zwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książek czy innych materiałów bibliotecznych, Biblioteka Główna UPJPII może zawiesić współpracę międzybiblioteczną z daną biblioteką lub instytucją naukową.

  • ostatnia aktualizacja: 2012-12-10; 11:49

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail