Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzyuczelniane > Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej > Katedry > Katedra Muzyki Kościelnej

Katedra Muzyki Kościelnej

Kierownik - prof. dr hab. Wiesław Delimat

Profesor nadzwyczajny:
ks. prof. dr hab. Andrzej Zając

Adiunkci z habilitacją:
s. dr hab. Susi Ferfoglia
dr hab. Włodzimierz Siedlik
ks. dr hab. Robert Tyrała

Asystent:
ks. dr Wojciech Kałamarz CM
dr Witold Zalewski

***
prof. dr hab. Wiesław Delimat
Profesor zwyczajny

Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej
Wicedyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej
Członek redakcji "Pro Musica Sacra"

Obszar badań naukowych: historia muzyki, dyrygentura chóralna, wykonawstwo muzyki organowej, improwizacja.

ks. prof. dr hab. Andrzej Zając
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Członek zespołu redakcyjnego "Pro Musica Sacra"

Obszar badań naukowych: myśl teologiczna o muzyce kościelnej, teologiczne i liturgiczno-prawne zagadnienia dotyczące muzyki w liturgii Kościoła, teologiczne i kulturowe aspekty funkcji chóru w liturgii, chóralna muzyka liturgiczna, wprowadzenie w problematykę badań muzykologicznych ze szczególnym uwzględnieniem religijnej kultury muzycznej.

dr hab. Włodzimierz Siedlik
Adiunkt z habilitacją Katedry Muzyki Kościelnej

Dyrygent Chóru UPJPII "Psalmodia"

Obszar badań naukowych: chorał gregoriański we współczesnej partyturze chóralnej, chóralna muzyka XX wieku.

ks. dr hab. Robert Tyrała
Adiunkt z habilitacją Katedry Muzyki Kościelnej

Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej
Kierownik Kierunku Muzyka Kościelna
Redaktor naczelny "Pro Musica Sacra"

Obszar badań naukowych: historia liturgii ze szczególnym uwzględnieniem ruchu liturgicznego oraz soborowej odnowy muzyki w liturgii, chorał gregoriański - historia, teoria i interpretacja, muzykologia kościelna - cecylianizm, semiologia gregoriańska. Historia i działalność Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores w latach 1944-2011.

s. dr hab. Susi Ferfoglia
Adiunkt z habilitacją Katedry Muzyki Kościelnej

Opiekun koła naukowego studentów Muzyki Kościelnej

Obszar badań naukowych: technika "alternatim" w muzyce organowej, zwłaszcza w liturgii z Aquilei do XV wieku.

ks. dr Wojciech Kałamarz CM
Asystent Katedry Muzyki Kościelnej

Sekretarz redakcji "Pro Musica Sacra"

Obszar badań naukowych: polska pieśń kościelna, polskie śpiewniki z muzyką kościelną, miejsce muzyki w nabożeństwach ludowych, funkcja muzyki w formacji duchowo-intelektualnej alumnów w Polsce, relacje zachodzące między sferami religii i muzyki, dzieje religijnej muzyki polskiej i powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów współczesnych, również komponowanie dzieł wokalnych, instrumentalnych, elektronicznych i wokalno-instrumentalnych o tematyce świeckiej i religijnej.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-10; 11:51

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail