Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2015/2016 > Studia I stopnia > Turystyka historyczna

Turystyka historyczna

kierunek: TURYSTYKA HISTORYCZNA

typ studiów: studia pierwszego stopnia - licencjackie - 3 lata

tryb studiów: stacjonarne/niestacjonarne

kontakt:
Sekretariat Instytutu Historii
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, pok. 202, I p.
tel./faks 12 370 86 16
e-mail: WH@upjp2.edu.pl

kryteria kwalifikacji:
Studia stacjonarne:
Minimalna liczba osób przyjętych (warunek uruchomienia studiów): 12-15 osób
Limit przyjęć: 30 osób
1. Przyjęcie punktów z egzaminu maturalnego z: języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony), języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony) i matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy lub deklarowanego przedmiotu wybranego (poziom rozszerzony), z którego kandydat uzyskał najlepszą ocenę. Przedmiotem deklarowanym może być: historia, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, geografia. Punkty z matury z poziomu rozszerzonego są pomnożone przez współczynnik 1,5.
2. Całość kwalifikacji dokonywana jest na podstawie sumy punktów za wymienione wyżej przedmioty.
3. Na studia I stopnia (licencjackie) przyjmuje się na podstawie dowolnego dyplomu studiów wyższych lub świadectwa maturalnego i przejścia procedury rekrutacyjnej.

kryteria rekrutacji:
Studia niestacjonarne:
Minimalna liczba osób przyjętych (warunek uruchomienia studi6w): 12-15 osób
Limit przyjęć: 30 osób
1. Przyjęcie punktów z egzaminu maturalnego z: języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony), języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony) i matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy lub deklarowanego przedmiotu wybranego (poziom rozszerzony), z którego kandydat uzyskał najlepszą ocenę. Przedmiotem deklarowanym może być: historia, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, geografia. Punkty z matury z poziomu rozszerzonego są pomnożone przez współczynnik 1,5.
2. Całość kwalifikacji dokonywana jest na podstawie sumy punktów za wymienione wyżej przedmioty.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-03; 13:31

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail