Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzyuczelniane > Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej > Praktyki

Praktyki

PRAKTYKI STUDENCKIE

CHÓR
1. Chór UPJPII Psalmodia, - Dyrygent: Włodzimierz Siedlik
2. Chór Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej, Kantorei St. Barbara – Dyrygent: Wiesław Delimat
3. Chór Musica ex Anima – Dyrygent K. Michałek

ORGANIŚCI
1. dr Witold Zalewski – Katedra Wawelska
2. dr Krzysztof Michałek – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
3. dr Mieczysław Tuleja - Kościół pw. św. Stanisława Kostki, Kraków-Dębniki

Praktyki obowiązują studentów II i III LIC oraz I i II SUM. Praktyki zaliczane są w systemie semestralnym.
Studenci III LIC i II SUM zobowiązani są zaliczyć praktyki w terminie wcześniejszym, tzn. przed uzyskaniem absolutorium.

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH
Z AKOMPANIAMENTU LITURGICZNEGO

1. Każdą Mszę należy potraktować jako jedną godzinę praktyki. Prowadzący praktykę (organista) każdorazowo wpisuje datę odbycia praktyki i składa swój podpis.
2. Prowadzący praktykę organista, po uprzednim rozeznaniu możliwości studenta, określa sposób jego uczestniczenia w praktyce. Student pod kierunkiem prowadzącego gra podczas Mszy św. materiał wybrany przez prowadzącego. Od III roku studiów licencjackich student powinien samodzielnie, ale pod nadzorem prowadzącego, grać podczas Mszy św.
3. Zaliczenia praktyk dokonuje na koniec danego semestru opiekun praktyk, na podstawie podpisów potwierdzających odbycie wszystkich godzin praktyk przewidzianych regulaminem (15 godzin w każdym semestrze, łącznie 30 godzin w roku akademickim.
4. Praktyki mogą odbywać się tylko u tych organistów, którzy zostali wyznaczeni i zatwierdzeni przez Radę Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. Podpisy innych organistów (zastępców) nie będą respektowane.
5. Termin, miejsce i sposób przeprowadzenia każdej praktyki uzgadnia student osobiście z prowadzącym organistą.
6. Niezbędne jest, aby praktyki przeprowadzone były w równym wymiarze godzin (5+5+5) u wszystkich wymienionych organistów.

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
ks. dr Stanisław Mieszczak
opiekun praktyk

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH
Z PROWADZENIA CHÓRU

1. Praktyki z prowadzenia chóru można odbywać tylko pod kierunkiem
dyrygentów wyznaczonych i zatwierdzonych przez Radę Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej i z chórami przez nich prowadzonymi.
2. Prowadzący praktykę dyrygent, po uprzednim rozeznaniu możliwości studenta, określa sposób jego uczestniczenia w praktyce. Student może samodzielnie dyrygować wyznaczonymi przez prowadzącego i wcześniej przygotowanymi utworami, lub przypadku studentów II lic. uczyć się, obserwując pracę dyrygenta podczas próby.
Od III roku studiów licencjackich student powinien samodzielnie, ale pod nadzorem dyrygenta, przeprowadzić całą próbę lub jej część.
3. Zaliczenia praktyk dokonuje na koniec danego semestru opiekun praktyk, na podstawie podpisów potwierdzających odbycie wszystkich godzin praktyk przewidzianych regulaminem (5 godzin w każdym semestrze, łącznie 10 godzin w roku akademickim).
4. Termin, miejsce i sposób przeprowadzenia każdej praktyki uzgadnia student osobiście z prowadzącym dyrygentem.
5. Niezbędne jest, aby praktyki przeprowadzone były w wymiarze godzin 2+2+1 u wszystkich wymienionych dyrygentów.

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
ks. dr Stanisław Mieszczak
opiekun praktyk

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-30; 12:34

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail