Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Egzaminy potwierdzające znajomość języka > Ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2 lub poziom B2+

Ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2 lub poziom B2+

pdf Ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom języka

UWAGA !!!

Ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2 lub poziom B2+

Ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2 lub poziom B2+ z wybranego języka nowożytnego dla osób zainteresowanych sprawdzeniem swojej znajomości języka nowożytnego oraz otrzymaniem potwierdzenia umiejętności posługiwania się nim na deklarowanym poziomie odbędzie się w dniu:

23 czerwca 2014 roku (poniedziałek) od godz. 9.45 do godz.11.15
w sali 120 przy ulicy Franciszkańskiej 1 (główny budynek dydaktyczny
UPJPII)

Egzamin przeznaczony jest dla:

- studentów, którzy zdali już egzamin w ramach lektoratu języka nowożytnego w latach ubiegłych na poziomach niższych (np. A1, A2), a obecnie, po uzupełnieniu wiadomości, chcieliby zdać egzamin potwierdzający lepszą znajomość języka (przypominamy, że wymaga się od studenta I stopnia studiów znajomości języka na poziomie B2, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Teologicznym UPJPII znajomości języka na poziomie B2+).

- studentów roku pierwszego (nabór 2013 / 2014), którzy po zdaniu egzaminu ogólnouczelnianego z języka nowożytnego na poziomie B2 lub B2+ chcieliby w kolejnym roku akademickim rozpocząć naukę innego języka obcego (w tym również języka od podstaw).

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu Student otrzyma stosowne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka na danym poziomie i będzie zobowiązany przedstawić je w swoim sekretariacie (informacja potrzebna do umieszczenia na suplemencie ukończenia studiów).

Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu proszone są o osobiste zgłoszenie się do dnia 10 czerwca 2014 do sekretariatu MSJO (pokój 014 A) celem dostarczenia lub uzupełnienia formularza zgłoszeniowego.

UWAGI DODATKOWE:

1) Egzamin nie jest przeznaczony dla studentów, którzy w tym roku akademickim (2013/14) zdają egzamin z języka nowożytnego w ramach typowych zajęć lektoratowych i nie zastępuje on egzaminu kończącego standardowy lektorat.

2) Studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (tryb stacjonarny i niestacjonarny) nie mogą po zdaniu takiego egzaminu dokonać zmiany w zakresie j. angielskiego (dla tych studentów j. angielski jest obowiązkowy przez trzy lata studiów I- go stopnia i na studiach II- go stopnia).

3) Szczegółowe wymagania oraz informacje odnośnie zakresu materiału przewidzianego na poszczególnych poziomach (B2, B2+) dla kilku wiodących języków znajdują się w zakładce „Egzaminy potwierdzające znajomość języków nowożytnych” na stronie www Międzywydziałowego Studium Języków Obcych

pdfFormularz zgłoszeniowy

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-10; 17:42

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail