Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wykłady otwarte i warsztaty > Warsztaty Historyczne "Różne oblicza historii" > Informacje o warsztatach

Informacje o warsztatach

W roku akademickim 2014/2015 Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego po raz kolejny organizuje serię spotkań, adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (chociaż nie wyłącznie), która w sposób szczególny interesuje się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Tym razem zajęcia odbywać się będą pod wspólnym hasłem: „Różne oblicza historii”.
Dwusemestralny cykl wykładów, warsztatów oraz lekcji muzealnych sfinalizowany zostanie konkursem, którego laureaci otrzymają indeksy wyżej wzmiankowanego Wydziału. Wszystkim osobom regularnie uczestniczącym w zajęciach wydane będą stosowne zaświadczenia, pozwalające ubiegać się o otrzymanie wyższej oceny z historii podczas szkolnej klasyfikacji semestralnej.

„Konkurs o indeks”

W bieżących Warsztatach Historycznych proponujemy uczniom udział w konkursie polegającym na samodzielnym przygotowaniu eseju historycznego pod tytułem „XX wiek – stulecie wojen, stulecie przemian”, którego tematyka będzie nawiązywała do wybranych burzliwych wydarzeń rozgrywających się w XX wieku. Minione stulecie to czas konfliktów toczących się zarówno w Europie jak i na pozostałych kontynentach. Minione stulecie to czas wystąpień rewolucyjnych i kontestacji zastanego ładu społecznego. Wreszcie minione stulecie to czas upadku dawnych i narodzin nowych imperiów. Wiek XX przyniósł również szansę dla wielu narodów odzyskania utraconej niegdyś niepodległości oraz zyskania swej państwowości tym, które jej dotychczas nie posiadały. Do eseju mogą być dołączone fotografie.
Autorzy najlepszych prac otrzymają indeksy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego oraz cenne nagrody rzeczowe, a przygotowany przez nich materiał zostanie oficjalnie zaprezentowany na stronach internetowych uczelni oraz na łamach uczelnianego czasopisma „Vita Academica”.

Regulamin konkursu historycznego „XX wiek – stulecie wojen, stulecie przemian”

1. Konkurs będzie trwał od 18 listopada 2014 do 31 marca 2015 r.
2. Uczestnicy przygotują esej historyczny, którego tematyka będzie nawiązywała do wybranych burzliwych wydarzeń rozgrywających się w XX wieku. Objętość eseju powinna mieścić się w przedziale 5-6 stron (Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami: 1,5). W nagłówku eseju powinny znaleźć się: tytuł, imię i nazwisko autora, szkoła i klasa, dane kontaktowe.
3. Do eseju może być dołączonych max. 6 fotografii nawiązujących do treści eseju. Fotografii nie umieszczamy w tekście, lecz dołączamy wraz z opisem niezależnie. Opis do ponumerowanych zdjęć należy dołączyć osobno w pliku tekstowym (.doc, .pdf). Opis do każdego ze zdjęć nie powinien być zbyt długi.
4. Konkurs ma na celu zainteresowanie młodzieży wydarzeniami rozgrywającymi się w XX w., a samodzielne przygotowanie eseju dotyczącego powyższej problematyki będzie stanowiło doskonałe wprowadzenie w arkana pracy historyka.
5. Eseje należy wysyłać do 31 marca 2015 r. na adres email: konkurs.historyczny@upjp2.edu.pl
6. Autorzy najlepszych prac otrzymają indeksy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, oraz cenne nagrody rzeczowe, a przygotowany przez nich materiał zostanie oficjalnie zaprezentowany na stronach internetowych uczelni oraz na łamach „Vita Academica”.

Spotkania, prezentujące w atrakcyjny sposób szeroką ofertę edukacyjną Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII, będą odbywały się w soboty od października 2014 do kwietnia 2015 r. w salach wykładowych uczelni oraz w terenie. Relacje z udziału młodzieży w wykładach, warsztatach i lekcjach muzealnych będą zamieszczane w formie zdjęć i krótkich opisów w specjalnej zakładce na uczelnianej stronie internetowej.

Uczestnictwo w Warsztatach Historycznych pozwoli na wzbogacenie wiedzy i umiejętności, a jako takie może stanowić cenne uzupełnienie zajęć szkolnych oraz istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych. Stanie się także okazją do zawarcia ciekawych znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Przede wszystkim jednak da możliwość zapoznania się ze środowiskiem akademickim oraz uczynienia konkretnych kroków „inwestycyjnych”, mogących zaowocować w przyszłości. Udział w zajęciach jest bezpłatny, zaś osoby zainteresowane przystąpieniem do wyżej wspomnianego konkursu i otrzymaniem akademickiego zaświadczenia zobowiązane są do regularnego uczestnictwa w spotkaniach (dopuszcza się maksymalnie 2 nieobecności).

Zgłoszenia należy kierować drogą e-mailową (podając: imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail, szkołę i klasę) na adres: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl; najpóźniej do 1 listopada 2014 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl

Koordynatorzy:
dr Paweł Krokosz
dr Sławomir Cebula

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-17; 13:07

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail