Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wykłady otwarte i warsztaty > Archiwum - warsztaty > Interdyscyplinarne warsztaty filozoficzne dla młodzieży > Regulamin warsztatów

Regulamin warsztatów

Regulamin warsztatów filozoficznych

Być albo nie być… inżynierem, ekonomistą, prawnikiem, czyli filozofia stosowana

1. Organizatorem warsztatów jest Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
2. Warsztaty odbywają się w internecie, w formie platformy edukacyjnej.
3. Uczestnikiem warsztatów może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który w terminie do 21 III 2014 r. prześle na adres warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl zgłoszenie, zawierające: imię i nazwisko, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela-koordynatora.
4. Uczniowie, którzy prześlą zgłoszenia, zgadzają się na przetwarzanie zawartych w nich danych osobowych na potrzeby warsztatów oraz akceptują niniejszy regulamin.
5. Uczniowie, którzy przesłali zgłoszenie, otrzymają loginy i hasła do platformy edukacyjnej.
6. Uczestnicy warsztatów mogą wziąć udział w konkursie z nagrodami. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik powinien rozwiązać zadania załączone do trzech wybranych przez siebie tematów, zamieszczonych na platformie.
7. Za rozwiązanie zadań z każdego tematu uczeń otrzymuje od 0 do 20 punktów.
8. Po zakończeniu warsztatów sporządzona zostanie lista rankingowa, na podstawie której przyznawane będą nagrody.
9. Podstawą listy rankingowej będzie suma punktów uzyskanych przez uczestników w trzech wybranych przez nich tematach. Gdyby metodą tą nie udało się wyłonić jednego zwycięzcy konkursu, powołana zostanie specjalna komisja konkursowa, która jeszcze raz oceni prace uczestników, którzy zgromadzili w sumie najwięcej punktów. Komisja oceni prace zwłaszcza pod kątem ich oryginalności, samodzielności myślenia, poprawności rozumowania i argumentowania.
10. Nagrodą dla zwycięzcy warsztatów jest Indeks Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie na studia licencjackie na kierunku Filozofia oraz stypendium naukowe na pierwszym roku studiów. Należy przez to rozumieć przyjęcie uczestnika na pierwszy rok studiów z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Stypendium naukowe zostanie przyznane tylko w przypadku podjęcia studiów na kierunku filozofia. Stypendium naukowe zostanie przyznane na pierwszy semestr i zostanie przedłużone na drugi semestr jedynie w przypadku, gdy zwycięzca konkursu zakończy sesję zimową w terminie ze średnią nie niższą niż 4,5.
12. Nagrodą dla uczestników konkursu, którzy zajmą miejsca 2-4 na liście rankingowej są Indeksy Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie na studia licencjackie na kierunku Filozofia (rozumiane analogicznie jak w punkcie 11) oraz nagrody rzeczowe.
13. Uczestnicy konkursu, którzy zajmą miejsca 5-20, otrzymają nagrody rzeczowe.
14. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.
15. Nauczyciele-koordynatorzy otrzymają stosowne zaświadczenia.
16. Szkoła, której uczniowie zdobędą łącznie największą liczbę punktów, otrzyma egzemplarze książek przeznaczone dla szkolnej biblioteki, w ilości oraz w trybie ustalonym z dyrekcją szkoły.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-17; 12:58

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail