Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Specjalizacje i instytuty > Instytut Nauk Biblijnych

Instytut Nauk Biblijnych

Dyrektor:
ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ

1. Katedra Egzegezy Starego Testamentu

Kierownik:
ks. dr hab. Stanisław Wronka

Adiunkt:
ks. dr Wojciech Węgrzyniak

Asystent:
dr Marcin Majewski

ks. dr hab. Stanisław Wronka
Adiunkt z habilitacją
Kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu

Obszar badań naukowych: języki biblijne i nowożytne, hermeneutyka biblijna i filozoficzna (myśl biblijna i współczesna), teologia i duszpasterstwo biblijne.

ks. dr Wojciech Węgrzyniak
Adiunkt Katedry Egzegezy Starego Testamentu
Sekretarz Rady Instytutu Nauki Biblijnych
Członek Senackiej Komisji ds. Wspomagania Działalności Naukowej UPJPII
Delegat młodszych pracowników nauki do Rady Wydziału Teologicznego
Opiekun Samorządu Studenckiego

Obszar badań naukowych: antropologia biblijna, problematyka odrzucania Boga, poetyka hebrajska, aktualizacja i proforystyka biblijna.

dr Marcin Majewski
Asystent Katedry Egzegezy Starego Testamentu

2. Katedra Egzegezy Nowego Testamentu

Kierownik:
ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ

Adiunkt z habilitacją:
ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS

ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym
Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych
Kierownik Katedry Egzegezy Nowego Testamentu

Obszar badań naukowych: biblijne słownictwo miłosierdzia i miłości, egzegeza szczegółowa Pierwszego Listu św. Piotra, wykorzystanie programów komputerowych w egzegezie.


ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS

Adiunkt z habilitacją Katedry Egzegezy Nowego Testamentu

Obszar badań naukowych: Pisma Janowe, historia, symbolika, teologia, słowa-klucze.

3. Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej

Kierownik:
ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII

Adiunkt z habilitacją:
s. dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU
ks. dr hab. Bogdan Zbroja

Adiunkt:
ks. dr Roman Mazur SDB

ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII
Profesor nadzwyczajny
Prodziekan Wydziału Teologicznego
Kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej
Członek Senackiej Komisji Stypendialnej
Opiekun studiów magisterskich z Teologii dla świeckich
Członek zespołu redakcyjnego "Polonia Sacra"

Obszar badań naukowych: archeologia biblijna, historia i kultura ziem biblijnych, egzegeza i teologia Nowego Testamentu, zwłaszcza Listu do Hebrajczyków.

s. dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU
Adiunkt z habilitacją Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej

Obszar badań naukowych: proforystyka biblijna, hermeneutyka, metodyka i dydaktyka katechezy biblijnej.

ks. dr hab. Bogdan Zbroja
Adiunkt z habilitacją Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej

Obszar badań naukowych: informatyka biblijna, teologia biblijna, świat Pisma Świętego (środowisko Biblii).

ks. dr Roman Mazur SDB
Adiunkt Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej

Obszar badań naukowych: literatura św. Pawła (zwłaszcza List do Efezjan), retoryka, Ewangelie Synoptyczne (szczególnie Dzieło Łukaszowe).

4. Katedra Teologii Biblijnej

Kierownik:
o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB

Adiunkt:
ks. dr Wiesław Alicki

o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB
Profesor zwyczajny
Kierownik Katedry Teologii Biblijnej
Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników Naukowych

Obszar badań naukowych: egzegeza Nowego Testamentu, teologia biblijna, chorał gregoriański i towarzyszenie organowe do niego.

ks. dr Wiesław Alicki
Adiunkt Katedry Teologii Biblijnej

Obszar badań naukowych: historia i krytyka tekstu biblijnego, historia teologii biblijnej, pneumatologia biblijna Nowego Testamentu.

5. Katedra Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki

Kierownik:

bp prof. dr hab. Roman Pindel

Adiunkt z habilitacją:
ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB

Adiunkt:
ks. dr Artur Sanecki SCJ

bp prof. dr hab. Roman Pindel

Profesor zwyczajny
Kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki

Obszar badań naukowych: Corpus Paulinum, proforystyka, nowe metody i podejścia w badaniu tekstu biblijnego.

ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB
Adiunkt z habilitacją Katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki

Obszar badań naukowych: judaizm okresu biblijnego, literatura międzytestamentalna.

ks. dr Artur Sanecki SCJ
Adiunkt Katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-12; 16:01

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail