Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia II stopnia > Filozofia

Filozofia

STUDIA W SERCU KRAKOWA!

typ studiów: studia drugiego stopnia - uzupełniające magisterskie - 2 lata

specjalności:

* etyka stosowana

etyka

* filozofia umysłu i kognitywistyka

kognityw

* religia w filozofii postsekularnej

post

* Philosophy in Science

science

tryb studiów: stacjonarne

kontakt:
Sekretariat Wydziału Filozoficznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 203, I p.
tel./faks 12 370 86 08
e-mail: WF@upjp2.edu.pl

Strony poszczególnych specjalności:
Etyka stosowana
www.kognitywistyka.upjp2.edu.pl
studia.filozofiawnauce.pl

***
kryteria kwalifikacji:

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

studia drugiego stopnia
Kwalifikacja na studia drugiego stopnia dokonywana jest na zasadzie konkursu ocen z dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub magisterskich.
Uwaga! Philosophy in Science
* Kwalifikacja na studia drugiego stopnia dokonywana jest na zasadzie konkursu ocen z dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub magisterskich oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim, a także w języku angielskim, sprawdzającej podstawowe umiejętności językowe kandydata (wymagany poziom językowy: minimum B2). Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 23 września br. o godz. 11.00.

(1) Czym jest filozofia?
(2) Filozoficzne zagadnienia fizyki i kosmologii
(3) Filozoficzne zagadnienia nauk biologicznych i kognitywnych
(4) Rola nauki w kształtowaniu kultury i wpływ kultury na naukę
(5) Problem relacji nauka-religia. Możliwe rozwiązania

informacje dodatkowe:
Etyka stosowana
www.kognitywistyka.upjp2.edu.pl
studia.filozofiawnauce.pl

  • ostatnia aktualizacja: 2013-07-30; 10:20

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail