Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Doktorat - poprzednie nabory > Języki nowożytne > Język niemiecki

Język niemiecki

Język niemiecki

ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCEGO PRZY EGZAMINIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE DOKTORATU

Egzamin składa się z następujących części:

- pisemna - test gramatyczny na poziomie średniozaawansowanym,

- ustna:
1. tłumaczenie (ze słownikiem) i streszczenie krótkiego tekstu, który zdający otrzyma podczas egzaminu oraz rozmowa na temat tego tekstu,
2. rozmowa na temat tekstu wcześniej przygotowanego i przyniesionego przez zdającego na egzamin (minimum 10 stron tekstu oryginalnego).

Zakres gramatyki:

1. Czasownik:
- czasy: Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I,
- tryb rozkazujący,
- czasowniki zwrotne, złożone, nieregularne,
- czasowniki modalne,
- rekcja czasowników,
- strona bierna,
- bezokolicznik z "zu",
- tryb przypuszczający.
2. Rzeczownik:
- odmiana.
- słowotwórstwo.
3. Zaimki:
- osobowe,
- dzierżawcze,
- wskazujące,
- pytające,
- zwrotne,
- nieokreślone.
4. Przyimki:
- z celownikiem,
- z biernikiem,
- z celownikiem i biernikiem,
- z dopełniaczem.
5. Przymiotnik:
- odmiana,
- stopniowanie,
- rekcja.
6. Przysłówek:
- stopniowanie.
7. Liczebniki:
- główne,
- porządkowe.
8. Zdanie:
- szyk w zdaniu prostym i współrzędnie złożonym,
- zdania podrzędne:
* pytające,
* dopełnieniowe,
* okolicznikowe przyczyny,
* okolicznikowe warunkowe,
* okolicznikowe czasu, czasowe,
* okolicznikowe celu,
* przydawkowe, rozwinięta przydawka.

  • ostatnia aktualizacja: 2012-07-11; 14:35

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail