Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Ośrodek Badan nad Myślą Jana Pawła II > Jan Pawel II. Posługa myślenia - wykłady otwarte

Jan Pawel II. Posługa myślenia - wykłady otwarte

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” i Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

zapraszają na

wykłady otwarte w roku akademickim 2014-2015

„Jan Paweł II. Posługa myślenia”

23 X 2014 – ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL (Lublin), „Inspiracje personalistyczne w teologii Jana Pawła II”
20 XI 2014 – ks. dr hab. Grzegorz Hołub (UPJPII, Kraków), „Świadomość i emocje w ujęciu Karola Wojtyły”
11 XII 2014 – ks. dr hab. Cezary Smuniewski (AON, Warszawa), „Kościół: ludzki i Boski”
22 I 2015 – dr Katarzyna Jasińska (Warszawa), „O powinności moralnej w wychowaniu”
19 II 2015 – o. dr hab. Nikodem Brzózy OP (Poznań) „Chrześcijaństwo, Kościół, demokracja”
19 III 2015 – dr Aneta Gawkowska (ISNS UW, Warszawa) , „O pojednaniu (nie tylko płci)”
23 IV 2015 – ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII (Kraków), „Czy Bóg realizuje swój plan w ludzkiej historii?”
21 V 2015 – Ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala (UPJPII, Kraków), „Edukacja religijna w rodzinie. Refleksje nad nauczaniem Jana Pawła II”

*********

Wykłady odbywają się w Centrum Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 18 w Krakowie, o godz. 17.00.

Wykłady otwarte w roku akademickim 2013-2014
17 X 2013 - o. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP, prof. UAM (UAM, Poznań), O Matce Odkupiciela
21 XI 2013 - dr Krzysztof Mazur (UJ, Kraków), Dlaczego Polacy nie przyjęli nauczania Jana Pawła II?
12 XII 2013 – o. dr Witali Siarko (Kraków), Jan Paweł II o męczennikach
23 I 2014 - dr Paweł Rojek (UJ, Kraków), Mesjanizm Jana Pawła II
20 II 2014 – ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (UPJPII, Kraków), „Diakonia prawdy” jako ważne zadanie społeczne według encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”
20 III 2014 – o. dr Maciej Zięba OP (Instytut Tertio Millenio, Kraków), Co zostało z pontyfikatu Jana Pawła II?
10 IV 2014 - dr hab. Ryszard Stocki, prof. SWPS (Instytut Karola Wojtyły, Kraków), Praktyczne wyzwania personalizmu Wojtyły
15 V 2014 - dr Inga Mizdrak (UEK, Kraków), Wojtyła i Tischner o wolności

Wykłady otwarte w roku akademickim 2012-2013
25 X 2012 – dr Agnieszka Kurnik (Kraków), Jana Pawła II teologia historii
22 XI 2012 – dr Dariusz Radziechowski (Kraków), Muzyka w myśli Karola Wojtyły
13 XII 2012 – ks. dr Robert Skrzypczak (Warszawa), Karol Wojtyła na Soborze
24 I 2013 – ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL, (Lublin) Wiarygodność Kościoła według Jana Pawła II
21 II 2013 – prof. dr hab. Teresa Grabińska (Kraków), Uniwersalizm Jana Pawła II w świetle dokonań Stanisława ze Skarbimierza
21 III 2013 – ks. dr hab. Krzysztof Gryz, prof. UPJPII (Kraków), Naród, patriotyzm – czy to są pojęcia nadal aktualne?
18 IV 2013 – ks. dr Sławomir Kunka (KUL, Lublin), Natura i osoba
16 V 2013 – prof. dr hab. Zofia Zarębianka (UJ, Kraków), Sposoby komunikowania treści mistycznych w dziele poetyckim Karola Wojtyły

Wykłady otwarte w roku akademickim 2011-2012
27 X 2011 – ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL, „Polska Jana Pawła II“
17 XI 2011- dr Dariusz Radziechowski, „Podstawy filozofii i teologii kultury Karola Wojtyły”
15 XII 2011 – o. dr Rafał Wilk OSPPE, „Człowiek - istota wolna”
19 I 2012 – Izabela Drobotowicz-Orkisz, „Aktor w teatrze słowa. Papież na scenie świata”
16 II 2012 – o. Michał Chaberek OP, „Jan Paweł II, teoria ewolucji i inteligentny projekt”
15 III 2012 – dr Maria Zboralska, „Przekraczanie siebie jak klucz do antropologii Karola Wojtyły - Jana Pawła II”
19 IV 2012 – Marta Burghardt „Wadowickie korzenie Karola Wojtyły”
17 V 2012 – prof. dr hab. Marian Grabowski (UMK, Toruń), "Koncepcja miłości seksualnej Karola Wojtyły, a kwestia filozoficznej naiwności"

Wykłady otwarte w roku akademickim 2010-2011
14 X 2010 - ks. prof. dr hab. Jan Wal (UPJPII, Kraków), Dialog w Kościele: "ad intra" i "ad extra"
18 XI 2010 - ks. dr hab. Andrzej Witko, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków), Jan Paweł II - papież Bożego Miłosierdzia
9 XII 2010 - dr hab. Teresa Grabińska, prof. WSO (WSO, Wrocław), Społeczny i etyczny wymiar solidarności w pismach Jana Pawła II
13 I 2011 - dr Aneta Gawkowska (UW, Warszawa), Po co nam nowy feminizm?
17 II 2011 - red. Janusz Poniewierski ("Znak", Kraków), Jan Paweł II czyta Pismo Święte
17 III 2011 - ks. dr Sławomir Kunka (KUL, Lublin), Ewangelia ludzkiej cielesności
14 IV 2011 - dr hab. Katarzyna Dybeł, prof. UJ (UJ, Kraków), Zobaczyć Boga... Człowiek poszukujący Stwórcy w poezji Karola Wojtyły
12 V 2011 - prof. dr hab. Marian Grabowski (UMK, Toruń), Wojtyliańska koncepcja miłości seksualnej - spojrzenie krytyczne

Wykłady otwarte w roku akademickim 2009-2010
15 X 2009 - o. dr Michał Łukoszek OSPPE (WSD OO. Paulinów, Kraków), Tajemnica jedności Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II
19 XI 2009 - dr Mirosław Harciarek (Politechnika Częstochowska), Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły
10 XII 2009 - dr Arkadiusz Modrzejewski (Uniwersytet Gdański), Uniwersalizm myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II
14 I 2010 - ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII, Posłannictwo s. Faustyny Kowalskiej w myśli Jana Pawła II
25 II 2010 - prof. dr hab. Karol Tarnowski (UPJPII, Kraków), Od fenomenu do fundamentu
18 III 2010 - prof. dr hab. Zofia Zarębianka (UJ, Kraków),Twórczość literacka Karola Wojtyły wobec tendencji współczesnej literatury
22 IV 2010- ks. dr hab. Wojciech Zyzak (UPJPII, Kraków)Istota kapłaństwa w nauczaniu Jana Pawła II
20 V 2010 - ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (UPJPII, Kraków), „U podstaw odnowy” kard. Karola Wojtyły - 30 lat później

Wykłady otwarte w roku akademickim 2008-2009
23 X 2008 - ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch (PAT, Kraków), Synod Prowincji Krakowskiej. Refleksje z okazji 25-lecia zakończenia
20 XI 2008 - prof. dr hab. Karol Tarnowski (PAT, Kraków), To, co nieredukowalne w człowieku
11 XII 2008 - dr Agnieszka Kurnik (UJ, Kraków), Wątki nauczania papieskiego w dramaturgii Karola Wojtyły
15 I 2009 - prof. dr hab. Czesław Porębski (WSE, Kraków), Osoba i wspólnota. Podstawy myśli społecznej Karola Wojtyły
19 II 2009 - ks. dr hab. Jan Machniak, prof. PAT (PAT, Kraków), Św. Jan od Krzyża w interpretacji Karola Wojtyły
19 III 2009 - dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW (UKSW, Warszawa), Jak pięknie i mądrze żyć według Karola Wojtyły
23 IV 2009 - ks. dr hab. Alfred Wierzbicki (KUL, Lublin), Osoba jako centralna kategoria filozofii Karola Wojtyły
21 V 2009 - ks. dr Andrzej Dobrzyński (PAT, Kraków; Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, Rzym), Dwie interpretacje Soboru Watykańskiego II. Karol Wojtyła i Josef Ratzinger

Wykłady otwarte w roku akademickim 2007-2008
25 X 2007 - prof. dr hab. Andrzej Półtawski (Kraków), Fenomenologiczne podstawy etyki według Karola Wojtyły
29 XI 2007 - o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD (PAT, Kraków), Źródła myśli Jana Pawła II - św. Jan od Krzyża
13 XII 2007 - dr Jan Galarowicz (AGH, Kraków), Dramat wolności w świetle metafory ziarna pszenicznego
17 I 2008 - prof. dr hab. Jacek Popiel (UJ, Kraków), Wizja teatru Karola Wojtyły
21 II 2008 - prof. dr hab. Zofia Zarębianka (UJ, Kraków), Wątki mistyczne we wczesnych poematach Karola Wojtyły
06 III 2008 - ks. dr hab. Jan Machniak, prof. PAT (PAT, Kraków), Relacja człowieka do Boga w poezjach Karola Wojtyły
24 IV 2008 - prof. dr hab. Renata Przybylska (UJ, Kraków), O języku listów Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka
29 V 2008 - prof. dr hab. Kazimierz Zmorzyński-Wolny (UJ, Kraków), Tożsamość osoby w dramatach Karola Wojtyły

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-21; 09:51

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail