Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia z Morskiej Turystyki Religijnej

Podyplomowe Studia z Morskiej Turystyki Religijnej

NAZWA STUDIÓW:
MORSKA TURYSTYKA RELIGIJNA

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 305
Tel.: 12 370 86 12
e-mail: turystyka@upjp2.edu.pl

www.turystyka.upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
w godzinach otwarcia dziekanatu Wydziału Teologicznego

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
„Ludzie Morza od dawna nazywają imieniem Stella Maris tę, w której opiekę zawsze ufali - Maryję Pannę. Jej Syn Jezus Chrystus zawsze towarzyszył swoim uczniom w przeprawach łodzią, pomagał im w trudach codziennej pracy i uspokajał burze. Także Kościół towarzyszy Ludziom Morza i troszczy się o potrzeby duchowe tych, którzy przez życie i pracę związani są z morzem". Motu Proprio „Stella Maris" papieża Jana Pawła II, o Duszpasterstwie Ludzi Morza, Watykan 1997. Podyplomowe Studia z Morskiej Turystyki Religijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (cykl studiów - dwa semestry zajęć dydaktycznych i praktyk - 60 ECTS – studia dokształcające) adresowane są do absolwentów studiów zawodowych (z dyplomem licencjata zawodowego) i magisterskich (z dyplomem magistra) z zakresu turystyki i pilotów wycieczek, pośredników turystycznych, agentów turystycznych, przewodników turystycznych oraz do absolwentów wszystkich studiów zawodowych (z dyplomem licencjata zawodowego) i magisterskich (z dyplomem magistra). Zapraszamy osoby po studiach turystycznych dysponujące umiejętnościami oraz doświadczeniem w pilotażowej obsłudze grup turystycznych a pasjonujące się podróżami morskimi współczesnymi statkami pasażerskimi, turystyką drogą morską, tematyką marynistyczną, pragnące dokształcić się w tym zakresie i zdobyć nowe umiejętności oraz doświadczenie w obsłudze morskich rejsów wycieczkowych. Wszystkich, którzy chcą profesjonalnie pomagać innym spędzić na morzu wakacje z Bogiem także kapłanów pragnących nabyć umiejętności do duszpasterskiej posługi wobec Ludzi Morza na statkach pasażerskich podczas wakacyjnych rejsów morskich. Celem studiów podyplomowych jest udostępnienie Słuchaczom wiedzy specjalistycznej z zakresu obsługi turystyki morskiej. Nowością jest przekaz pełnego zakresu specjalistycznej wiedzy na temat coraz popularniejszej formy wypoczynku, jaką stanowią oceaniczne i morskie rejsy wycieczkowe luksusowymi statkami pasażerskimi; specyfiki i standardów obsługi pasażerów na takich rejsach, produktu turystycznego oferowanego podczas rejsów, historii flot linii oceanicznych i ich dnia dzisiejszego, miejsc o charakterze religijnym odwiedzanych na trasach rejsów, także umożliwienie praktyki w obsłudze turystów morskich rejsów wycieczkowych, przygotowanie Słuchaczy do pracy z grupami turystów pragnących spędzić wypoczynek na morzu oraz w miejscach związanych z kulturą chrześcijańską, kultem religijnym, pośród zabytków sakralnych. Studia przygotują m. in. przyszłych duszpasterzy oraz animatorów rekolekcji lub pielgrzymek morskich – nowej formy pielgrzymowania – drogą morską. Studia dostarczą wiedzy o morskiej formie podróży i turystyki religijnej (navigatio religiosa), z zakresu historii i współczesności linii oceanicznych w tym dziejów polskich transatlantyków, produktu turystycznego dostępnego na pokładach współczesnych luksusowych statków pasażerskich, specyfiki obsługi morskich rejsów wycieczkowych i pilotażu grup turystycznych lub pielgrzymkowych na tych rejsach, miejsc o religijnym charakterze dostępnych drogą morską, historii architektury sakralnej, wybranych aspektów ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz międzykulturowego, zagadnień duszpasterskich wyzwań związanych z religijnym charakterem wypoczynku na morzu. W ramach praktyk Słuchacze odbywają szkolenia na pokładach statków pasażerskich w Porcie Morskim w Gdyni, szkolenia w Porcie Lotniczym Kraków Balice, mogą ponadto morski rejs wycieczkowy „Study Tour" lub uczestniczyć w pielgrzymce. Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów i warsztatów. Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz specjaliści z dziedziny obsługi turystyki lądowej i morskiej, w tym; doświadczony pilot morskich rejsów wycieczkowych, wieloletni kapelan na statkach pasażerskich z ramienia Apostolstwa Ludzi Morza AOS USA, znawca tematu komunikacji lotniczej, turystyki morskiej oraz współczesnych linii oceanicznych, wybitny znawca światowej literatury podróżniczej i marynistycznej oraz jej aspektów religijnych, znawca architektury sakralnej, profesor teologii pastoralnej, Szef Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej RP, specjalista systemów rezerwacyjnych. Słuchacz studiów podyplomowych otrzyma, na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, świadectwo ich ukończenia wydane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz certyfikat szkolenia z zakresu wiedzy na temat obsługi morskich rejsów wycieczkowych wydany przez Biuro Podróży Atlas Tours. Ponadto kapłani władający biegle językiem angielskim będą mogli otrzymać certyfikat rekomendujący do pełnienia posługi sakramentalnej i ewangelizacyjnej wobec ludzi morza na pokładach statków pasażerskich podczas rejsów wycieczkowych.

KIEROWNIK STUDIÓW:

ks. dr Marian PÓŁCHŁOPEK

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:

2 semestry, 240 godzin dydaktycznych i praktyk, 60 ECTS
Rekrutacja na nową edycję studiów od każdego kolejnego semestru.

OPŁATY:
100 zł – opłata rekrutacyjna
1800 zł – za semestr oraz jednorazowa opłata za dodatkowo wybraną opcjonalną formę praktyk; rejs śródziemnomorski study tour albo pielgrzymka. Opłata za praktyki zależna od wyboru dostępnych opcji.
Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:
- rejestracja – strona internetowa, irk.upjp2.edu.pl
- kwestionariusz osobowy - plik do pobrania (formularz dostępny również w sekretariacie - należy go wydrukować i podpisany złożyć Kanonicza 9, pok. 305 WT) wraz z podaniem do kierownika studiów,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; licencjackich lub magisterskich,
- 1 fotografia,
- kserokopia dowodu osobistego,
- dowód opłaty wpisowej (100 zł) oraz po rozpoczęciu studiów dowód opłaty semestralnej.

Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy złożyć u Kierownika lub Sekretarki Studiów w godzinach otwarcia Sekretariatu Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie. Rekrutacja trwa aż do rozpoczęcia każdego kolejnego semestru – studia rozpoczynają się co semestr od modułu zimowego albo letniego.

KRYTERIA NABORU:
j.w.

LIMIT MIEJSC:
limit dolny – 10 osób
limit górny – 25 osób

INFORMACJE DODATKOWE:
Zajęcia odbywają się w ustalonych terminach (zjazdy w wybrane soboty w godzinach od 8.00 do 16.00 - dziesięć jednostek lekcyjnych podczas zjazdu) w Auli Konferencyjnej w budynku nowej Biblioteki Głównej UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 - dostępny jest bezpłatny parking na miejscu Biblioteka Główna UPJPII

  • ostatnia aktualizacja: 2014-06-23; 11:21

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail