Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Administracja > Biuro Współpracy z Zagranicą > Podpisywanie umów bilateralnych

Podpisywanie umów bilateralnych

W ramach programu Erasmus+ podpisywane są na każdy rok akademicki umowy bilateralne z europejskimi uczelniami partnerskimi, z którymi prowadzona jest wymiana studentów, kadry dydaktycznej oraz administracji. Umowy te precyzują zarówno liczbę studentów i pracowników biorących udział w wymianie oraz długość ich pobytu za granicą.

Umowy ze strony UPJPII podpisuje prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej.

Spis wszystkich umów bilateralnych obowiązujących w danym roku akademickim (wraz z bezpośrednimi połączeniami elektronicznymi) jest publikowany na stronie internetowej BWzZ.

Wszystkie inne umowy - poza programem Erasmus+ - nadzorowane są przez Rektorat.
Spis umów poza Programem Erasmus+:

UNEECC - University Network of the European Capitals of Culture
- Uniwersytecka Sieć Europejskich Stolic Kultury (UNeECC), międzynarodowa organizacja non-profit, założona w Pécs na Węgrzech w grudniu 2006 r.

Uniwersytet w Bochum, Niemcy
- Najżywsze kontakty uczelnia utrzymuje z Uniwersytetem w Bochum zarówno na poziomie wymiany studentów, jak też gościnnych wykładów profesorów. Współpraca ta trwa już dwadzieścia trzy lata. Raz w roku, wiosną, nasza uczelnia gości wykładowców z Niemiec, i wzajemnie, raz w roku, jesienią, nasi wykładowcy występują gościnnie w Bochum. Obecnie delegatami ds. współpracy z Uniwersytetem w Bochum są: ks. dr hab. Stanisław Hałas, prof. UPJPII i ks. dr Jan Dziedzic.

Katolicki Uniwersytet Pázmány Péter w Budapeszcie, Węgry
- Od pięciu lat uczelnia współpracuje z Katolickim Uniwersytetem Pázmány Péter w Budapeszcie. Obecnie delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem Pázmány Péter w Budapeszcie jest ks. prof. dr hab. Józef Krzywda

Uniwersytet w Grazu, Austria

- Współpraca z Uniwersytetem w Grazu jest jednostronna. Istnieje możliwość uzyskania stypendium od biskupa Grazu. Wydział Teologiczny Uniwersytetu (Karl-Franzens Universität) w Grazu nadesłał do nas pismo o gotowości przyjęcia na jeden semestr studentów teologii naszej uczelni partnerskiej. Aktualnie delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem w Grazu jest ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII.

Uniwersytet w Preszowie, Słowacja
- Wydział Filozoficzny oraz Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego nawiązały w 2005 roku współpracę z Greckokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja). Delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem jest ks. dr hab. Jan Szczepaniak, prof. UPJPII.

Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku, Słowacja

- Od niedawna UPJPII utrzymuje współpracę z Uniwersytetem w Rużomberoku na Słowacji. Delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem jest ks. dr hab. A. Baczyński, prof. UPJPII

Istituto Universario Sophia, Włochy
- 18 czerwca 2012 r. Senatu UPJPII zatwierdził Deklaracię Intencji pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a Istituto Universario Sophia w Loppiano (Włochy). Współpraca pomiędzy uczelniami ma na celu promocję więzi akademickich oraz kulturalnych i obejmuje wszystkie oferowane przez obie uczelnie dziedziny badań naukowych i dydaktycznych.

Universita Cattolica del Sacro Cuore, Włochy
- Umowa o współpracy pomiędzy obydwiema uczelniami została podpisana w marcu 2010 roku i obejmuje wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych, studentów, wspólną organizację konferencji, workshopów i kursów oraz wspólne działania badawcze szczególnie w dziedzinie bioetyki, historii sztuki, nauk społecznych, dziennikarstwa oraz nauk o rodzinie.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-02; 15:00

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail