Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia II stopnia > Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

kierunek: NAUKI I RODZINIE

typ studiów: studia dwustopniowe
studia drugiego stopnia - magisterskie - 2 lata

tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

kontakt:
Instytut Nauk o Rodzinie, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
tel./faks 12 422 47 86
e-mail: instytut.nor@upjp2.edu.pl

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku (Nauki o Rodzinie) lub kierunku pokrewnym. Do kierunków pokrewnych zalicza się m. in. psychologię, pedagogikę, socjologię, pracę socjalną.
Na studia drugiego stopnia nie mogą być przyjmowane osoby nie posiadające dyplomu licencjata (np. absolwenci szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, itp.). Pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia mają absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie UPJPII.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ustala się według konkursu ocen z dyplomu i suplementu w skali: 75% – ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia; 25% – średnia ocen z suplementu (dla osób, które uzyskały dyplom przed 1 stycznia 2005 r. i nie posiadają suplementu – średnia ocen z przebiegu studiów).

Uruchomienie danej grupy nastąpi, jeśli ilość kandydatów wyniesie minimum 15 osób.

Zajęcia dla studentów I roku drugiego stopnia (magisterium) rozpoczynają się w dniach 26-27 września 2014 r.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-07-02; 13:56

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail