Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015

Rekrutacja 2014/2015

IV TURA REKRUTACJI
STUDIA I i II STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów - irk.upjp2.edu.pl

Harmonogram IV tury rekrutacji:
1) rejestracja elektroniczna: od 1 października do 15 października 2014 r.,
2) ogłoszenie list rankingowych na poszczególne kierunki o określonym poziomie i formie studiów: 16 października 2014 r.,
3) wpisy na studia: do 17 października 2014 r.,
4) rozmowa kwalifikacyjna na studia prowadzone na Wydziale Teologicznym: do 15 października 2014 r.
5) rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów ”starej matury” na studia prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych: do 15 października 2014 r.
6) test kwalifikacyjny dla absolwentów „starej matury” na studia prowadzone w Instytucie Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego: 16 października 2014 r.

Uwaga!
Wszystkich Kandydatów chcących uzyskać informacje odnośnie rekrutacji, prosimy uprzejmie o bezpośredni kontakt z Instytutami oraz Wydziałami właściwymi dla danego kierunku studiów:

Dla kierunku: Filozofia

Wydział Filozoficzny
tel. +48 12 370 86 08
e-mail: WF@upjp2.edu.pl

***

Dla kierunków:
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia
Studia historyczno-społeczne
Turystyka historyczna

Instytut Historii
tel. +48 12 370 86 16, 421 65 19
e-mail: WH@upjp2.edu.pl

***

Dla kierunków:
Historia sztuki
Ochrona dóbr kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury
tel. +48 12 421 26 97
e-mail: sztuka@upjp2.edu.pl

***

Dla kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
tel. +48 12 422 10 83
e-mail: idiks@upjp2.edu.pl

***

Dla kierunku: Nauki o rodzinie

Instytutu Nauk o Rodzinie
tel./faks +48 12 422 47 86
e-mail: nor@upjp2.edu.pl

***

Dla kierunku: Praca socjalna

Instytut Pracy Socjalnej
tel. +48 12 422 21 21
e-mail: ips@upjp2.edu.pl

Dla kierunku: Teologia (oddział zamiejscowy)

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
tel. +48 14 622 33 31
e-mail: wteol@diecezja.tarnow.pl

************************

Wsparcie techniczne: bladwd@upjp2.edu.pl

************************

REKTORAT
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

Informujemy, że na podstawie uchwały Senatu z dnia 16 czerwca 2014 r. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie znosi opłaty za drugi i następne kierunki studiów.

Decyzję taką podjęliśmy jako pierwsza uczelnia w Krakowie i trzecia w Polsce.

Od roku akademickiego 2014/2015 można u nas bezpłatnie studiować więcej niż jeden kierunek studiów.

Zapraszamy na studia do nas!

ZARZĄDZENIE nr 39/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zniesienia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej

************************

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII, III tura rekrutacji na studia DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I stopnia trybu stacjonarnego nie zostaje otwarta.

************************

Opłaty za indeks i legitymację w wysokości 21zł należy dokonywać na indywidualne konto bankowe wygenerowane dla każdego kandydata w czasie rejestracji elektronicznej.

************************

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-02; 13:30

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail