Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Licencjat Kościelny - WT i WPK - Nabór od roku akad. 2013/2014 (włącznie) > Zasady zaliczania i zdawania

Zasady zaliczania i zdawania

pdfZasady zaliczania i zdawania

Zasady zaliczania i zdawania
języków starożytnych i nowożytnych
na studiach licencjatu kościelnego i studiach III stopnia
obowiązujące od roku akademickiego 2013/2014

Licencjat kościelny (dotyczy Wydziału Teologicznego oraz Instytutu Prawa Kanonicznego):

 Języki starożytne: Wydział Teologiczny (oprócz Instytutu Prawa Kanonicznego) - licencjat, który pisze pracę z zakresu następujących specjalności : biblistyka, patrologia, teologia dogmatyczna, historia dogmatu, liturgika, historia liturgiki ma obowiązek zaliczać i zdawać egzamin z j. starożytnego. Dwuletni kurs obejmuje 120 godzin (4 semestry po 30 godzin: 4 semestry zaliczenie z oceną, po zakończonym kursie egzamin). Zajęcia dla licencjatów WT (bez Prawa Kanonicznego) są łączone z zajęciami dla doktorantów WHiDK oraz WF. Egzamin kończący kurs ma charakter niekomisyjny.
Licencjaci mają dwie możliwości:
a) mogą zdobywać zaliczenia uczestnicząc w regularnych zajęciach lektoratowych,
b) mogą zaliczać materiał bez obowiązku frekwencyjnego*, po wcześniejszym ustaleniu z lektorem prowadzącym terminów kolejnych zaliczeń (do 31.10. zobowiązani są zadeklarować, jaką formę zaliczenia wybierają i ustalić terminy z prowadzącym).

 Język starożytny (łacina): Instytut Prawa Kanonicznego: studenci mają obowiązek uczestniczenia w trzyletnim kursie języka łacińskiego (4 semestry po 30 godzin, 2 ostatnie semestry po 15 godzin) w ogólnym wymiarze 150 godzin. Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną, po zakończonym kursie jest egzamin. Egzamin kończący kurs ma charakter niekomisyjny. Dla licencjatów Prawa Kanonicznego zajęcia organizowane są odrębnie.
Licencjaci mają dwie możliwości:
a) mogą zdobywać zaliczenia uczestnicząc w regularnych zajęciach lektoratowych,
b) mogą zaliczać materiał bez obowiązku frekwencyjnego*, po wcześniejszym ustaleniu z lektorem prowadzącym terminów kolejnych zaliczeń (do 31.10. zobowiązani są zadeklarować, jaką formę zaliczenia wybierają i ustalić terminy z prowadzącym).

 Języki nowożytne: Wydział Teologiczny (oprócz Instytutu Prawa Kanonicznego):
1. Licencjat w toku studiów powinien potwierdzić poziom B1, najpóźniej z końcem drugiego roku studiów licencjatu kościelnego. Uczelnia (MSJO) zorganizuje zajęcia lektoratowe, pod warunkiem, że z danego języka (do wyboru j. włoski, niemiecki, francuski, rosyjski, angielski, hiszpański) powstanie grupa licząca nie mniej niż 10 osób (o zbliżonym poziomie językowym) pracujących realnie w grupie. Kurs obejmuje 120 godzin: 4 semestry po 30 godzin: 4 semestry zaliczenie z oceną, po skończonym kursie jest egzamin. Egzamin kończący kurs ma charakter niekomisyjny.

Licencjaci mają dwie możliwości:
a) mogą zdobywać zaliczenia uczestnicząc w regularnych zajęciach lektoratowych,
b) mogą zaliczać materiał bez obowiązku frekwencyjnego*, po wcześniejszym ustaleniu z lektorem prowadzącym terminów kolejnych zaliczeń (do 31.10. zobowiązani są zadeklarować, jaką formę zaliczenia wybierają i ustalić terminy z prowadzącym).
Uwaga! Jeżeli z danego języka nowożytnego nie powstanie grupa spełniająca minimum osobowego ( 10 osób)**, studenci będą mogli dołączyć m.in. do grup międzywydziałowych lub innych grup prowadzonych przez MSJO (zajęcia głównie we wtorki i czwartki po południu).

2. Jeżeli student licencjatu kościelnego rozpoczynający studia ma już potwierdzony poziom B1, wówczas może:
- kontynuować zajęcia lektoratowe z tego języka do poziomu B2,
- lub po potwierdzeniu poziomu B1 z danego języka może wybrać realizację innego języka, w tym języka od podstaw,
- lub może po potwierdzeniu poziomu B1 wybrać realizację innego przedmiotu (wykłady monograficzne lub fakultety).
Uczelnia (MSJO) zorganizuje zajęcia lektoratowe, pod warunkiem, że z danego języka (do wyboru j. włoski, niemiecki, francuski, rosyjski, angielski, hiszpański) powstanie grupa licząca nie mniej niż 10 osób (o zbliżonym poziomie językowym) pracujących realnie w grupie. Kurs obejmuje 120 godzin (4 semestry po 30 godzin: 4 semestry zaliczenie z oceną)

Licencjaci mają dwie możliwości:
c) mogą zdobywać zaliczenia uczestnicząc w regularnych zajęciach lektoratowych,
d) mogą zaliczać materiał bez obowiązku frekwencyjnego*, po wcześniejszym ustaleniu z lektorem prowadzącym terminów kolejnych zaliczeń (do 31.10. zobowiązani są zadeklarować, jaką formę zaliczenia wybierają i ustalić terminy z prowadzącym).
Uwaga! Jeżeli z danego języka nowożytnego nie powstanie grupa spełniająca minimum osobowego (10 osób)**, studenci będą mogli dołączyć m.in. do grup międzywydziałowych lub innych grup prowadzonych przez MSJO (zajęcia głównie we wtorki i czwartki po południu).

 Języki nowożytne: Instytut Prawa Kanonicznego – licencjat musi zdać egzamin z języka nowożytnego na poziomie B1. Uczelnia (MSJO) zorganizuje zajęcia lektoratowe przygotowujące do tego egzaminu, pod warunkiem, że z danego języka (do wyboru j. włoski, niemiecki, francuski, rosyjski, angielski, hiszpański) powstanie grupa licząca nie mniej niż 10 osób** (o zbliżonym poziomie językowym) pracujących realnie w grupie. Kurs obejmuje 180 godzin: 6 semestrów po 30 godzin: po semestrze 2, 4 i 6 zaliczenie, po skończonym kursie egzamin. Egzamin kończący kurs ma charakter niekomisyjny.
Licencjaci mają dwie możliwości:
a) mogą zdobywać zaliczenia uczestnicząc w regularnych zajęciach lektoratowych,
b) mogą zaliczać materiał bez obowiązku frekwencyjnego*, po wcześniejszym ustaleniu z lektorem prowadzącym terminów kolejnych zaliczeń (do 31.10. zobowiązani są zadeklarować, jaką formę zaliczenia wybierają i ustalić terminy z prowadzącym).

Uwaga! Jeżeli z danego języka nowożytnego nie powstanie grupa spełniająca minimum osobowego (10 osób)**, studenci będą mogli dołączyć m.in. do grup międzywydziałowych lub innych grup prowadzonych przez MSJO (zajęcia głównie we wtorki i czwartki po południu).

Studia III stopnia (dotyczy Wydziału Teologicznego, Filozoficznego,
Historii i Dziedzictwa Kulturowego oraz Nauk Społecznych):

 Język starożytny - Wydział Filozoficzny oraz Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego: w czasie trwania dwóch pierwszych lat studiów doktorant może zostać zobowiązany przez promotora do realizacji i zdania języka starożytnego (j. łaciński). Forma realizacji lektoratu jest następująca: semestr 1, 2, 3, 4 - zaliczenie z oceną, po skończonym kursie egzamin. Kurs obejmuje 120 godzin (60 godzin rocznie = 30 godzin semestralnie = 1,5 godziny tygodniowo). Zajęcia będą łączone z Wydziałem Teologicznym – z cyklem licencjatu kościelnego (oprócz Instytutu Prawa Kanonicznego).
Doktoranci mają dwie możliwości:
a) mogą zdobywać zaliczenia uczestnicząc w regularnych zajęciach lektoratowych,
b) mogą zaliczać materiał bez obowiązku frekwencyjnego*, po wcześniejszym ustaleniu z lektorem prowadzącym terminów kolejnych zaliczeń (do 31.10. zobowiązani są zadeklarować, jaką formę zaliczenia wybierają i ustalić terminy z prowadzącym).

 Język nowożytny: Wydział Teologiczny, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego: doktoranci mają obowiązek zdania egzaminu z jednego języka nowożytnego na poziomie B2. Warunkiem nieodzownym jest wcześniejsze otwarcie przewodu doktorskiego. Egzamin ten ma charakter komisyjny. Na III i IV roku studiów uczelnia zorganizuje zajęcia lektoratowe przygotowujące do egzaminu na poziomie B2, pod warunkiem, że z danego języka (do wyboru
j. włoski, niemiecki, francuski, rosyjski, angielski, hiszpański) powstanie grupa licząca nie mniej niż 10 osób** realnie pracujących w grupie. Kurs obejmuje 120 godzin (4 semestry po 30 godzin, 4 semestry zaliczenie z oceną). Doktorant, który zadeklaruje udział w lektoracie, po skończonym kursie , ale nie wcześniej, niż nastąpi otwarcie przewodu doktorskiego, jest zobowiązany przystąpić do egzaminu doktorskiego na poziomie minimalnym B2.
Doktoranci mają dwie możliwości:
a) mogą zdobywać zaliczenia uczestnicząc w regularnych zajęciach lektoratowych,
b) mogą zaliczać materiał bez obowiązku frekwencyjnego*, po wcześniejszym ustaleniu z lektorem prowadzącym terminów kolejnych zaliczeń (do 31.10. zobowiązani są zadeklarować, jaką formę zaliczenia wybierają i ustalić terminy z prowadzącym).

 W czasie dwóch pierwszych lat studiów III stopnia doktorant Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego powinien we własnym zakresie ( praca indywidualna, kursy przygotowawcze, korepetycje) zdobyć umiejętności językowe z języka nowożytnego na poziomie B1, tak by mógł dołączyć na początku roku III do grup realizujących kursy przygotowawcze do egzaminu na poziomie B2. Zatem warunkiem nieodzownym przystąpienia do takich kursów jest właśnie poziom B1 wybranego przez doktoranta języka.

 Język nowożytny: Wydział Filozoficzny: doktoranci mają obowiązek zdania egzaminu z jednego języka nowożytnego na poziomie B2. Warunkiem nieodzownym jest wcześniejsze otwarcie przewodu doktorskiego. Egzamin ten ma charakter komisyjny. Na I i II roku studiów uczelnia zorganizuje zajęcia lektoratowe przygotowujące do egzaminu na poziomie B2, pod warunkiem, że z danego języka (do wyboru j. włoski, niemiecki, francuski, rosyjski, angielski, hiszpański) powstanie grupa licząca nie mniej niż 10 osób** realnie pracujących w grupie. Kurs obejmuje 120 godzin (4 semestry po 30 godzin, 4 semestry zaliczenie z oceną). Doktorant, który zadeklaruje udział w lektoracie, po skończonym kursie , ale nie wcześniej, niż nastąpi otwarcie przewodu doktorskiego, jest zobowiązany przystąpić do egzaminu doktorskiego na poziomie (minimalnym) B2. Doktoranci, którzy nie wybrali j. nowożytnego na I i II roku studiów, mogą realizować język na III i IV roku, przed przystąpieniem do egzaminu na poziomie B2.

Doktoranci mają dwie możliwości:
a) mogą zdobywać zaliczenia uczestnicząc w regularnych zajęciach lektoratowych,
b) mogą zaliczać materiał bez obowiązku frekwencyjnego*, po wcześniejszym ustaleniu z lektorem prowadzącym terminów kolejnych zaliczeń (do 31.10. zobowiązani są zadeklarować, jaką formę zaliczenia wybierają i ustalić terminy z prowadzącym).
Uwaga! Jeżeli z danego języka nowożytnego nie powstanie grupa spełniająca minimum osobowego (10 osób)**, studenci będą mogli dołączyć m.in. do grup międzywydziałowych lub innych grup prowadzonych przez MSJO (zajęcia głównie we wtorki i czwartki po południu).

 Zakłada się, że doktoranci WF przystępują do zajęć lektoratowych na roku I studiów z poziomem minimalnym B1, tak, żeby z końcem kursu dwuletniego osiągnąć poziom minimalny B2.

Uwagi ogólne

 Od roku akademickiego 2013/2014 doktorantów Wydziału Filozoficznego oraz Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego nie obowiązuje zaliczanie i zdawanie dwóch języków nowożytnych, ale jednego, zdawanego na poziomie B2, po otwarciu przewodu doktorskiego. Przy konieczności dwukrotnego zdawania języka nowożytnego pozostają studenci studiów licencjackich i doktoranckich Wydziału Teologicznego, przy czym na poziomie licencjatu kościelnego i doktoratu może to być ten sam język, z koniecznością zachowania poziomu B2 przy doktoracie.

 Jeżeli doktorant Wydziału Teologicznego na wcześniejszym etapie studiów licencjatu kościelnego zda egzamin na poziomie minimalnym B2 i egzamin ten będzie miał charakter egzaminu komisyjnego, to wówczas będzie on mógł być przepisany jako egzamin doktorancki po otwarciu przewodu doktorskiego (jest to jedyna sytuacja jednokrotnego zdawania języka przez studentów licencjatu kościelnego i studiów doktoranckich Wydziału Teologicznego).

 Wszyscy doktoranci mogą być zwolnieni z egzaminu z języka nowożytnego na podstawie certyfikatu, z listy zaakceptowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykaz certyfikatów według: „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora”: rozdz. 1, par.1, pkt 3;1)
pdfWykaz certyfikatów potwierdzających poziom B2 lub wyższy - dla studentów studiów lic. kościelnego

 Wszyscy doktoranci mający potwierdzony poziom B2 lub wyższy z danego języka mogą wybrać realizację innego języka, w tym języka od podstaw. Uwaga! Jeżeli z danego języka nowożytnego nie powstanie grupa spełniająca minimum osobowego (10 osób)**, studenci będą mogli dołączyć m.in. do grup międzywydziałowych lub innych grup prowadzonych przez MSJO (zajęcia głównie we wtorki i czwartki po południu).
Uwagi:
* Brak obowiązku frekwencyjnego- dotyczy wyłącznie studentów z decyzją o indywidualnej organizacji studiów wydanej przez Kierownika studiów doktoranckich.

** Grupy nie spełniające minimum osobowego mogą być powołane jedynie za zgodą Rektora lub Prorektora UPJP2.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-25; 11:32

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail