Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Doktorat - poprzednie nabory > Języki nowożytne > Język włoski

Język włoski

ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCEGO PRZY EGZAMINIE Z JĘZYKA WŁOSKIEGO NA POZIOMIE DOKTORATU

1. Gramatyka:
1. Articolo determinativo e indeterminativo.
2. Preposizioni semplici e articolate.
3. Tempi e modi:
- presente indicativo,
- passato prossimo,
- imperfetto,
- trapassato prossimo,
- passato remoto e trapassato remoto,
- futuro semplice e anteriore,
- condizionale semplice e composto,
- imperativo,
- congiuntivo presente, passato, imperfetto e trapassato,
- concordanza dei tempi e dei modi,
- periodo ipotetico (3 tipi),
- elementi del discorso diretto e indiretto.
4. Pronomi personali diretti e indiretti, combinati; particella “ci” e “ne”.
5. Possessivi.
6. Pronomi relativi.
7. Gradi dell’aggettivo.
8. Forma passiva e impersonale.

2. Słownictwo:
1. Autoprezentacja.
2. Dom i rodzina.
3. Posiłki.
4. Zakupy.
5. Życie codzienne.
6. Wakacje, podróże.
7. Sport, czas wolny.
8. Plany na przyszłość.
9. Praca, wykształcenie.
10. Recenzja filmu, spektaklu, wystawy, koncertu, książki, programu telewizyjnego itp.
11. Dialogi sytuacyjne (np. w barze, w restauracji, na dworcu kolejowym, w hotelu, w sklepie, na poczcie, w banku, w szpitalu, pytanie o drogę w obcym mieście).
12. Elementy cywilizacji Włoch (geografia, polityka, kultura).
13. Komentarz dotyczący aktualnych wydarzeń i sytuacji na świecie.

3. Proponowane podręczniki:
1. R. Errico, M.A. Esposito, N. Grandi: Campus Italia 1 i 2, Guerra Edizioni (volume 1 – poziomy A1-A2, volume 2 – poziomy B1-B2)
2. T. Marin, S. Magnelli: Nuovo progetto italiano 1 i 2, EdiLingua (volume 1 – poziomy A1-A2, volume 2 – poziomy B1-B2)

EGZAMIN PISEMNY: test gramatyczno-leksykalny w zakresie powyższego materiału.

EGZAMIN USTNY:
- Sprawdzian umiejętności swobodnej wypowiedzi na tematy w zakresie powyższego słownictwa.
- Tłumaczenie na język polski tekstu kierunkowego (minimum 4 strony formatu A4) i umiejętność streszczenia go.
- Przedstawienie pracy doktorskiej.
Wypowiedzi winien charakteryzować wysoki stopień kompetencji komunikacyjnych.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-02-05; 12:30

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail