Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Egzaminy potwierdzające znajomość języka > Egzamin TELC > Ogólne inforamcje na temat egzaminu TELC

Ogólne inforamcje na temat egzaminu TELC

MSJO UPJPII serdecznie zaprasza wszystkich studentów chcących potwierdzić swoją znajomość języka obcego do wzięcia udziału w egzaminach TELC.

11 marca 2009 podpisano umowę pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów językowych TELC. Ze strony UPJPII dokument podpisał rektor ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, natomiast WSIiZ reprezentował rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek. Na podstawie tej umowy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie stał się Ośrodkiem Egzaminacyjnym, posiadającym licencję na przeprowadzanie egzaminów The European Language Certificates (TELC). Egzamin ten skierowany jest zarówno do studentów, absolwentów, pracowników naukowych i administracyjnych UPJPII, jak również do osób spoza Uczelni.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU TELC

The European Language Certificates (TELC) jest rozpoznawalnym i uznawanym dokumentem na polu certyfikatów językowych i systemów testowych w większości europejskich krajów. Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez TELC GmbH.

Korzyści z uzyskania certyfikatu TELC:

- TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, a jego uzyskanie stanowi dowód na opanowanie języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych
w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching,
- egzaminy TELC nastawione są na komunikację językową przy uwzględnianiu aspektów zawodowych,
- egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej),
- egzamin TELC jest dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom B2),
- TELC dostosowany jest do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań mieszkańców współczesnej Europy,
- egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe
w wielu uczelniach państwowych i niepaństwowych.

PRZYDATNE LINKI

- (INFORMACJE OGÓLNE) - http://telc.net/Home.94+M50039cec051.0.html
- (KANDYDACI) - http://telc.net/Kandydaci.91+M50039cec051.0.html

  • ostatnia aktualizacja: 2013-03-26; 14:43

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail