Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Poziomy językowe > Poziom A

Poziom A

Opisane niżej umiejętności na poszczególnych poziomach językowych dotyczą wszystkich języków nowożytnych i są zgodne z zasadami obowiązującymi w ramach europejskiego systemu kształcenia językowego (Common European Framework).

Poziom A1

Słuchanie
Student rozumie słowa i bardzo proste zdania na swój temat, na temat tego co jest mu bliskie i znane, jeśli rozmówcy mówią powoli i wyraźnie.

Czytanie
Potrafi zrozumieć nazwy, słowa i bardzo proste zdania, na przykład w ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach, w formularzach, najważniejsze polecenia w programie komputerowym.

Mówienie - interakcja
Potrafi porozumieć się, jeśli rozmówca zgadza się powtórzyć wolno lub uprościć swoje zdanie, a także pomóc w wypowiedzi studenta. Potrafi kogoś przedstawić, przywitać się i pożegnać. Potrafi postawić proste pytania na znany mu temat, lub na temat tego co jest mu niezbędnie potrzebne, a także odpowiedzieć na podobne pytania.

Mówienie - produkcja
Potrafi użyć słów i wyrażeń bardzo prostych po to, aby opisać siebie, swoje mieszkanie i ludzi, których zna.

Pisanie
Potrafi napisać krótką kartkę, np. z wakacji oraz wypełnić prosty formularz, wpisując imię, nazwisko, narodowość, wiek, adres. Potrafi napisać krótką notatkę o sobie.

Poziom A2

Słuchanie
Student rozumie bardzo często używane słowa i wyrażenia na swój temat, swojej rodziny, na temat tego, co jest mu bliskie i znane, zakupów, szkoły, kolegów. Potrafi zrozumieć główną informację komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie.

Czytanie
Student rozumie teksty krótkie i bardzo proste. Potrafi domyślić się sensu informacji podanej w takich tekstach jak: reklamy, broszurki, menu, rozkłady jazdy oraz rozumie krótkie i proste teksty osobiste, opowiadania o codziennych sprawach, dotyczące znanych tematów.

Mówienie - interakcja
Student posiada umiejętność porozumiewania się w trakcie wykonywania znanych mu i prostych prac wymagających jedynie prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy. Potrafi się porozumieć w trakcje krótkiej wymiany zdań, jeśli nawet nie potrafi prowadzić dłuższej rozmowy. Potrafi dokonać prostych zakupów w sklepie, uzyskać podstawowe informacje dotyczące podróżowania.

Mówienie - produkcja
Potrafi w kilku zdaniach opisać w prosty sposób swoją rodzinę lub innych ludzi, opisać to, co robi, swoje studia, obecny i poprzedni zawód, podać krótki podstawowy opis zdarzeń, opisać minione czynności i osobiste wydarzenia.

Pisanie
Potrafi zanotować i przekazać na piśmie proste i krótkie informacje, napisać osobisty, bardzo prosty list, np. podziękowania. Potrafi zaznaczyć chronologiczny porządek wydarzeń.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail