Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Administracja > Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Adres:
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1, pok. 222D (II piętro)
tel. 12 433 99 45
e-mail: bon@upjp2.edu.pl

Godziny przyjęć stron:

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych - Katarzyna Kutek-Sładek

***

Psycholog, doradca zawodowy - Monika Piega

poniedziałek: 9:00-16:00
wtorek 9:00-16:00
środa: 9:00-16:00
czwartek 9:00-16:00
piątek 9:00-16:00

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim
– doświadczenia po latach

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Katedra Pedagogiki Ogólnej,

Urząd Miasta Krakowa
Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych

zapraszają

Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 (wtorek), w godz. 9.30 – 18.00 w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych ¾, Sala Obrad

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w czerwcu 2010 roku i w całości była poświęcona doświadczeniom budowania systemu wsparcia dla niepełnosprawnych studentów. Uznaliśmy, że po czterech latach warto - w ogólnopolskim gronie -spotkać się ponownie, aby podzielić się nowymi doświadczeniami, wymienić dobre praktyki w zakresie pracy ze studentami z niepełnosprawnościami, a nade wszystko poszerzyć obszar naszych rozważań.
Konferencja odbędzie się w ramach VIII Krakowskich Dni Integracji - corocznej imprezy organizowanej przez krakowskie biura ds. osób niepełnosprawnych. Tematem przewodnim KDI jest szeroko rozumiana integracja oraz zwiększenie świadomości środowiska akademickiego na temat niepełnosprawności. Dni Integracji mają wymiar edukacyjny, informacyjny oraz służą nawiązywaniu pozytywnych relacji pomiędzy całym środowiskiem akademickim, w tym ze studentami z niepełnosprawnościami. W trakcie przedsięwzięcia można wziąć udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach, happeningach, wystawach, zawodach sportowych itp.
Mając świadomość dynamicznego rozwoju systemu wsparcia studentów i absolwentów niepełnosprawnych w ostatnich latach, zachęcamy Państwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami i wypracowanymi praktycznymi rozwiązaniami w trakcie Konferencji. Prosimy także o prezentację swoich koncepcji badawczych oraz wyników badań. Przedstawione przez Państwa referaty zapewne staną się źródłem inspiracji do podejmowania nowych rozwiązań w pracy ze studentami niepełnosprawnymi i szerzej - niepełnosprawnymi absolwentami w pełni uczestniczącymi w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym.

W toku konferencji chcielibyśmy poruszyć między innymi następujące tematy:
1) Aspekt moralno-etyczny kształcenia osób niepełnosprawnych na poziome wyższym,
2) Przygotowanie nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych do pracy/współpracy ze studentami niepełnosprawnymi
3) Kondycja psycho-fizyczna osób niepełnosprawnych i jej wpływ na decyzje
edukacyjno – zawodowe ,
4) System wsparcia osób niepełnosprawnych na uczelniach, między innymi:
- kształcenie w zakresie języków obcych,
- zajęcia sportowe (WF)
- wsparcie specjalistyczne (psychologiczne, tłumacze języka migowego, asystenci, itp.)
- integracja ze środowiskiem akademickim,
- infrastruktura - wyposażenie uczelni w sprzęt ułatwiający studiowanie
- bariery mentalne, architektoniczne, itp.,
- dostępność informacji i adaptacja materiałów dydaktycznych
5) Rodzina jako znaczący czynnik wsparcia osób niepełnosprawnych; osoby
z niepełnosprawnościami w różnych rolach społecznych
6) Organizacje pozarządowe i ich rola w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnościami
7) Środowisko rówieśnicze jako społeczna grupa wsparcia ON,
8) Studenci i absolwenci niepełnosprawni na rynku pracy,
9) Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych.
W powyższych zakresach tematycznych planowane są obrady plenarne
i obrady w sekcjach.
Serdecznie zapraszamy także Studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami do podzielenia się osobistymi doświadczeniami.

Terminarz konferencji

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z propozycjami wystąpień prosimy nadsyłać (zgodnie z załączonym poniżej formularzem) w terminie do 28.02.2015 na adres organizatorów:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Ul. Franciszkańska 1/202 D, 31-002 Kraków z dopiskiem „KONFERENCJA STUDENT II” lub elektronicznie na adres: bon@upjp2.edu.pl

Koszt uczestnictwa w Konferencji (z publikacją tekstu w monografii po uzyskaniu pozytywnej recenzji) wraz z wyżywieniem (przerwa kawowa, obiad) wynosi 150 zł. Koszt uczestnictwa Studentów, oraz koszt uczestnictwa biernego wynosi 50 zł.

Wszelkie dodatkowe informacje o konferencji zostaną przesłane osobom zainteresowanym udziałem w komunikacie nr 2, w pierwszej połowie marca 2015.
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i czekamy na Państwa
zgłoszenia.
W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.

W imieniu organizatorów
Katarzyna Kutek-Sładek

Komitet naukowy:
Dr hab. Janina Filek, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej
Dr hab. Beata Szluz, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Małgorzata Duda – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dr hab. Paweł Paweł Prüfer, prof. PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim
Prof. dr hab. Janusz Mastalski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych

Komitet Organizacyjny:
Katarzyna Kutek-Sładek – 509 59 41 46 , katarzyna.sladek@upjp2.edu.pl,
Monika Piega – 533 28 12 83, monika.piega@upjp2.edu.pl

Karta zgłoszeniowa
Informacja o Konferencji

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA SPECJALNE

Zapraszamy do BON UPJPII z wnioskami o stypendia specjalne w dniach 6 - 10 pażdziernika 2014 r. Wniosek znajdziecie Państwo na naszej stronie www w zakładce student / pomoc materialna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty zatrudnieniowe dla osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”.

Warunki uczestnictwa:
• Osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne
• Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ruchowej ze sprzężeniem
• Osoby w wieku od 16 - 59 lat (w przypadku kobiet) i od 16- 64 ( w przypadku mężczyzn)

W ramach projektu wspierającego zatrudnienie proponujemy:

• Płatne staże rehabilitacyjne
• Pośrednictwo pracy
• Poradnictwo zawodowe
• Poradnictwo prawne
• Konsultacje „specjalistów niezależnego życia”
• Zajęcia praktyczne u pracodawcy
• Poradnictwo psychologiczne

Proponujemy również dofinansowanie szkoleń zawodowych, a dla podejmujących naukę - pakiety edukacyjne, które mogą być wykorzystane na pokrycie czesnego lub zakup podręczników.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne

Centrum Integracja Kraków
ul. Kapelanka 17/3
30-347 Kraków
tel.: 505 607 120
e-mail:krakow@integracja.org

----------------

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje projekt:
„Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”.

Jest to projekt, skierowany do osób dla których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończone 30 lat , będącymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, oraz uczelni wyższych, pozostającymi bez zatrudnienia.

W ramach projektu proponujemy:

• Staże rehabilitacyjne (finansowane w ramach projektu)
• Praktyki zawodowe
• Szkolenia zawodowe
• Pośrednictwo pracy
• Doradztwo zawodowe
• Poradnictwo psychologiczne, prawne oraz innych specjalistów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
• Warsztaty wyjazdowe i stacjonarne aktywizujące zawodowo
• Dofinansowanie w rozpoczęciu i kontynuacji nauki
• Dofinansowanie do podręczników
• Wsparcie dla opiekunów (osób z bliskiego otoczenia ON będących uczestnikami projektu)
Centrum Integracja Kraków
ul. Kapelanka 17
30-347 Kraków
tel.: 505 607 120
WWW.niepelnosprawni.pl
e-mail:krakow@integracja.org

NOWE OFERTY PRACY

Konsultant telefoniczny z językiem niemieckim

A-Trybut - Polski HR S.A. to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Należymy do Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A. A-Trybut - Polski HR S.A. jako Agencja Rekrutacyjna jest wpisana przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 8750.
Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:
KONSULTANT TELEFONICZNY Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

OFERTA DEDYKOWANA OSOBĄ Z ORZECZENIEM O STOPNIIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Miejsce pracy: Kraków
Obowiązki:
• telefoniczna obsługa klienta
• informowanie o usługach oraz umawianie spotkań,
• budowanie pozytywnego wizerunku firmy
Wymagania:
• komunikatywność, poprawna dykcja, miły głos
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
• znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Outlook)
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia (umowę o pracę)
 stałe wynagrodzenie oraz atrakcyjny system premiowy uzależniony od wyników i zaangażowania,
 pracę w przyjaznej atmosferze i młodym zespole
Osoby zainteresowane pracą zapraszamy do kontaktu telefonicznego 662 078 987 bądź do wysyłanie CV na adres: teresa.podsiadlo@a-trybut.eu albo zapraszamy do naszego biura A-trybut Polski HR S.A ul. Kurniki 4

Konsultant ds. rekrutacji

A-Trybut Polski HR S.A. to firma świadcząca usługi z zakresu Human Resources w obszarze zatrudniania osób niepełnosprawnych. A-Trybut Polski HR S.A. jako Agencja Rekrutacyjna jest wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 8750.

Aktualnie dla swojego Klienta poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisko:

Konsultanta ds. rekrutacji z orzeczeniem o niepełnosprawności
Miejsce pracy: Skawina k. Krakowa

Zadania:
- prowadzenie procesów rekrutacyjnych,
- prowadzenie dokumentacji pracowników
- praca stacjonarna dedykowana usłudze inhouse

Wymagania:
- mile widziane doświadczenie w pracy w agencji pracy tymczasowej,
- mile widziana wiedza z zakresu zawierania umów z pracownikami,
- samodzielność w działaniu,
- kreatywność,
- umiejętność pracy pod presją czasu
- orzeczenie o niepełnosprawności

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia,
- umowę o pracę (pełny etat),
- możliwość rozwoju w ramach spółki,
- pracę w przyjaznej atmosferze,

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV z dopiskiem: „Konsultant” na adres: teresa.podsiadlo@a-trybut.eu

Pracownik produkcji

A-Trybut Polski HR S.A. to firma świadcząca usługi z zakresu Human Resources w obszarze zatrudniania osób niepełnosprawnych. A-Trybut Polski HR S.A. jako Agencja Rekrutacyjna jest wpisana przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 8750.

Jesteśmy polską firmą świadczącą kompleksowe usługi doradcze w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wyróżnia nas wiedza i doświadczenie w pracy doradczej dla dużych przedsiębiorstw oraz kilkuletnia współpraca z osobami niepełnosprawnymi.

Aktualnie dla swojego Klienta poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI

Miejsce pracy: Kraków

Oferta dedykowana osobom z niepełnosprawnością

Obowiązki:
 Praca przy produkcji stolarki PCV
 Obsługa maszyn produkcyjnych
 Prace manualne

Wymagania:
 Posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
 Doświadczenie w pracy na produkcji okien
 Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym
 Dokładność, sumienność, rzetelność

Oferujemy:
 Pracę na rzecz firmy o ugruntowanej pozycji na rynku
 Atrakcyjne wynagrodzenie
 Umowę o pracę

Osoby zainteresowane pracą zapraszamy do kontaktu telefonicznego 662 078 987 bądź do wysyłanie CV na adres: teresa.podsiadlo@a-trybut.eu albo zapraszamy do naszego biura A-trybut Polski HR S.A ul. Kurniki 4

Pracownik produkcji

A-Trybut - Polski HR S.A. to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Należymy do Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A.
A-Trybut - Polski HR S.A. jako Agencja Rekrutacyjna jest wpisana przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 8750.
Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

PRACOWNIK PRODUKCJI( MONTAŻ)

Miejsce pracy: Kraków

Oferta dedykowana osobom z niepełnosprawnością

Obowiązki:
 składanie części elektronicznych
 montaż podzespołów według podanej dokumentacji
 proste prace manualne

Wymagania:
 posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
 gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym
 dokładność, dobry wzrok

Oferujemy:
 Pracę na rzecz firmy o ugruntowanej pozycji na rynku
 Atrakcyjne wynagrodzenie
 Umowę o pracę

Osoby zainteresowane pracą zapraszamy do kontaktu telefonicznego 662 078 987 bądź do wysyłanie CV na adres: teresa.podsiadlo@a-trybut.eu albo zapraszamy do naszego biura A-trybut Polski HR S.A ul. Kurniki 4

Konsultant telefoniczny

A-Trybut - Polski HR S.A. to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Należymy do Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A. A-Trybut - Polski HR S.A. jako Agencja Rekrutacyjna jest wpisana przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 8750.
Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:
KONSULTANT TELEFONICZNY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Miejsce pracy: Kraków
Obowiązki:
• telefoniczne udzielanie informacji na temat oferowanych produktów i usług
• realizację sprzedaży telefonicznej
• budowanie dobrego wizerunku firmy poprzez utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami
Wymagania:
• komunikatywność, poprawna dykcja, miły głos
• wykształcenie min. Średnie
• znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia (umowę o pracę)
• stałe wynagrodzenie oraz atrakcyjny system premiowy uzależniony od wyników
• pracę w przyjaznej atmosferze i młodym zespole

Osoby zainteresowane pracą zapraszamy do kontaktu telefonicznego 662 078 987 bądź do wysyłanie CV na adres: teresa.podsiadlo@a-trybut.eu albo zapraszamy do naszego biura A-trybut Polski HR S.A ul. Kurniki 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Studenci/ Absolwenci Niepełnosprawni,
zachęcamy do odwiedzania strony http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/17260?query_id=17263 z Ofertami Pracy Centrum Integracji.

Nie czekaj by praca znalazla Ciebie ! Ty ją znajdź.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Oferta pracy: Pracownik biurowy

Bonito.pl to nowoczesna księgarnia internetowa oferująca swoim klientom najszerszą w Polsce
ofertę książek i podręczników oraz najwyższe standardy obsługi klienta. Źródłem naszego sukcesu
są zaangażowanie i kompetencje naszych pracowników.
W związku z chęcią wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy, obecnie poszukujemy pracowników na stanowiska biurowe w różnych działach.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie:
– wprowadzanie dokumentów do systemu
– sprawdzanie zgodności dokumentów z zestawieniami
– obsługa fiskalizacji sprzedaży
– wystawianie FV sprzedaży
– korespondencja mailowa i/lub telefoniczna z klientem
– informowanie klienta o stanie zamówienia
– ewidencja korespondencji firmowej
Od kandydatów oczekujemy:
– zaangażowania w wykonywaną pracę
– rzetelności i dokładności w pracy
– chęci do pracy
– komunikatywności, umiejętności pracy zespole
– znajomości środowiska systemu Windows, Microsoft Word, Open Office (edytor teksu,
arkusz kalkulacyjny)
Oferujemy pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie o silnej pozycji na rynku, dobrą
atmosferę i kulturę pracy.
Miejsce pracy: Modlniczka k/Krakowa
CV wraz ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres: magdalena.kaganek@bonito.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zachęcamy Was do odwiedzania kilku przydatnych stron internetowych, które pomogą rozwiać Wasze wątpliwości odnośnie prawa pracy, form zatrudnienia, obowiązków Waszych i Pracodawcy:

1) http://infopracownik.pl/
2) http://monitorpracy.pl/

Zachęcamy także to zapoznania się z ofertą projektów poświęconych aktywizacji zawodowej ON organizacja INTEGRACJA

„Sprawni w pracy" - w ramach projektu prowadzony jest portal www.sprawniwpracy.pl zawierający ogłoszenia o pracę dla ON.

„Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II".

„Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II".

Szczegóły dotyczące w/w projektów znajdują się poniżej w załączonych materiałach.

W przypadku pytań można kontaktować się pod numerem telefonu 505-607-120 lub drogą elektroniczną krakow@intergracja.org

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zaprasza do udziału w projektach związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych!

Jest to projekt, skierowany do osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi, będącymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, oraz uczelni wyższych, pozostającymi bez zatrudnienia, dla których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończone 30 lat.

W przypadku niepełnosprawności sprzężonej kwalifikowalność BO do projektu będzie dokonywana na podstawie orzeczenia lub orzeczenia i zaświadczenia od lekarza o niepełnosprawności współwystępującej.

W ramach projektu wspierającego zatrudnienie proponujemy:

Poradnictwo zawodowe indywidualne, grupowe - ustalenie indywidualnego planu działania w celu przygotowania do wejścia na rynek pracy bądź podjęcia lub kontynuowania nauki.

Poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe – podniesienie własnej samooceny, kompetencji społecznych oraz sprawności funkcjonalnej

Integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej. Podniesienie umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia

Szkolenia zawodowe

Praktyki zawodowe – bezpłatne praktyki na danym stanowisku pracy – min 40 godzin

Staże rehabilitacyjne – od 3 do 6 miesięcy w zależności od indywidualnych potrzeb BO i pracodawców

Poradnictwo prawne

Konsultacje „specjalistów niezależnego życia”

Pośrednictwo pracy – poszukiwanie miejsc zatrudnienia dopasowanych do możliwości zdrowotnych uczestników projektu.

Projekt jest również skierowany do osób z otoczenia ON.

Warsztaty dla rodzin i opiekunów ON, wsparcie psychologiczne i prawne

Więcej informacji otrzymacie w Biurze Osób Niepełnosprawnych UPJPII
lub drogą mailową, pisząc na: bon@upjp2.edu.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II”

Jest to projekt, skierowany do osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w stopniu umiarkowanym i znacznym, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy, bezrobotnych. Kobiety w wieku 16-59, mężczyźni w wieku 16-64. Jeżeli dysfunkcja sprzężona nie wynika z orzeczonej niepełnosprawności wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji sprzężonej.

W ramach projektu wspierającego zatrudnienie proponujemy:

Wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe

Wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego

Wsparcie specjalistów ds. likwidacji barier (instruktorzy orientacji przestrzennej, tłumacze języka migowego

Wsparcie asystentów

Udział w szkoleniach zawodowych i podnoszących kwalifikacje

Staże rehabilitacyjne – 3 miesięczne staże w organach administracji publicznej

Usługi trenera pracy

Pośrednictwo pracy - poszukiwanie miejsc zatrudnienia dopasowanych do możliwości zdrowotnych uczestników projektu.

Projekt jest również skierowany do przedstawicieli sektora publicznego.

Spotkania informacyjno-świadomościowe

Konkurs dotyczący zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Centrum Integracja Kraków

ul. Kapelanka 17

30-347 Kraków

tel.: 505 607 120

e-mail:krakow@integracja.org

PŁATNE STAŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH! Ruszyła rekrutacja do TELEKARIERY

Stypendia, płatne staże, indywidualne doradztwo psychologiczne i zawodowe, własne laptopy oraz… szansa na normalne życie. Ruszyła rekrutacja do TELEKARIERY, nowatorskiego programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo, krążeniowo i ruchowo z Małopolski.

Projekt TELEKARIERA powstał z myślą o osobach z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym zależy na rozwoju swojej kariery i doświadczeniu zawodowym. W tym roku może wziąć w nim udział 50 osób, a rekrutacja potrwa do końca kwietnia.
To już IV edycja projektu – do tej pory do Telekariery włączyły się 153 osoby, a ponad połowa z nich dostała płatne staże!

Co umożliwia projekt?

Każdy uczestnik Telekariery w trakcie jednego roku może wziąć udział w różnorodnych formach wsparcia i pomocy indywidualnej. Korzysta ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, obsługi komputera czy kreatywnego myślenia, warsztatach samorozwojowych i kursach zawodowych. Po wakacjach wybrani uczestnicy odbywają płatne 3-miesięczne staże zawodowe na stanowiskach dostosowanych do ich kompetencji i preferencji zawodowych.
Uczestników będzie wspierać także psycholog i prawnik. Dodatkowo można skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej czy opiekuna do dzieci (dla dzieci do 7 roku życia). Projekt gwarantuje również specjalistyczny transport według indywidualnych potrzeb oraz zwrot kosztów dojazdu.

Dla kogo?

Do programu mogą zgłaszać się osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności związanej z chorobami układu oddechowego, krążenia lub ruchu, które mieszkają w Małopolsce (zameldowanie nie jest wymagane), nie mają pracy lub uczą się w trybie niestacjonarnym.

- Jestem przykładem na to, że kiedy wydaje się, że nic ciekawego już cię nie spotka, okazuje się, że tak naprawdę jest wręcz odwrotnie i życie (pomimo pewnych ograniczeń) dopiero się zaczyna – mówi 30-letnia Kinga, która dzięki Telekarierze odbyła staż w firmie marketingowej.

Projekt TELEKARIERA organizowany jest przez Stowarzyszenie WIOSNA we współpracy z Fundacją Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO oraz Unią Europejską.

Więcej informacji znajduje się na www.telekariera.pl

Kontakt dla uczestników:
Sylwia Lewińska
tel.: 783 430 075
telekariera@wiosna.org.pl

Kontakt dla dziennikarzy:
Aleksandra Lągawa
tel: 600 554 904
aleksandra.lagawa@wiosna.org.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki w Aspen

Firma usługowa zaprasza studentów zainteresowanych odbyciem praktyki w dziale Zasobów Ludzkich.
Praktyka jest bezpłatna i może trwać minimum 1 miesiąc.
Zakres zadań:
1.W zakresie obsługi kadrowo – płacowej
- Rozdzielanie dokumentacji kadrowej miedzy spółki grupy,
- Prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej (praca z danymi osobowymi)
- Zakładanie teczek osobowych,
- Rozliczanie czasu pracy,
2. w zakresie działań rekrutacyjno – selekcyjnych
- Reprezentowanie firmy na targach pracy,
- Przygotowanie ankiety rekrutacyjnej dla potencjalnych kandydatów na targi pracy,
- Opracowywanie notatek ze spotkań z potencjalnymi kandydatami,
3. W zakresie bieżących aktywności działu:
- Prezentowanie przygotowanych podsumowań i raportów na spotkaniach zespołowych,
- Przygotowywanie bieżących raportów na podstawie Exela i sytemu kadrowo – płacowego,
- Zaangażowanie w organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, a w szczególności w zakresie technicznej organizacji,

Oferujemy:
1. Niezbędne narzędzia pracy,
2. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
3. Pracę w stabilnej firmie, w zgranym zespole,

Praktyka jest bezpłatna, może trwać od 1 do 3 miesi pęcy.
Wszystkie osoby zainteresowane praktykami prosimy o przesyłanie cv na adres meilowy: kadry@aspen.pl w tytule wiadomości wpisując „praktykant – ZL”.

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego oraz indywidualnych lektoratów językowych zbierane będą w dniach 07-11 października 2013 roku, w budynku ul. Franciszkańska 1, pokój 222D, w godzinach otwarcia BON.

Informujemy, że Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin
i Przyjaciół „Ognisko” w grudniu 2012 roku podjęło realizację kolejnych projektów, które dadzą osobom niepełnosprawnym szansę na realizację marzeń o pracy i finansowej niezależności.

Projekty „Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej” oraz „Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich Beneficjentami mogą zostać dorosłe osoby
z niepełnosprawnością psychiczną (chorujące psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym), niepracujące i zamieszkujące na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego.
W projektach oferujemy szeroki wachlarz wsparcia, od indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego, i doradztwa zawodowego po możliwość podjęcia stażu, szkolenia, zatrudnienia subsydiowanego oraz zatrudnienia wspieranego przy wsparciu trenera pracy. Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania miejsc, a projekty trwają do 30 czerwca 2015 roku. Zachęcamy szczególnie Państwa, którzy są studentami i zastanawiają się nad swoją ścieżką zawodową do zapoznania się z kryteriami rekrutacyjnymi projektu:
a) przedstawienie oryginału aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego;
b) jeśli w orzeczeniu jako przyczyna niepełnosprawności nie jest wskazany symbol „01-U” lub „02-P” - udokumentowanie niepełnosprawności psychicznej zaświadczeniem lekarskim lub opinią psychologiczną;
c) wiek między 15 a 64 lata;
d) posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo (co oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, nie wykonującą żadnej pracy zarobkowej, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni);
e) zamieszkiwanie na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego;
g) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych potwierdzone pisemnym oświadczeniem.
Więcej informacji możecie Państwo uzyskać kontaktując się z pracownikami projektów:
Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
ul. Prądnicka 10 / 020
30-002 Kraków
tel. 12 423-39-71, 797 700 203
e-mail: aktywizacja.krakow@ognisko.org.pl
rekrutacja: Aneta Bilnicka

Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
ul. Lubelska 21/21
30-003 Kraków
tel. 12 341-46-43, 797 700 202
e-mail: aktywizacja.powiat@ognisko.org.pl
rekrutacja: Joanna Wiater

  • ostatnia aktualizacja: 2015-01-05; 15:29

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail