Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia II stopnia > Praca Socjalna

Praca Socjalna

Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA

Typ studiów: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (uzupełniające magisterskie)

Tryb studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Czas trwania studiów: dwa lata (4 semestry)

Kontakt:
Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
Tel. 12 422 21 21
Fax. 12 422 21 21 w. 32
Email: ips@upjp2.edu.pl

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – Kryteria kwalifikacji
Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku (Praca Socjalna) lub kierunku pokrewnym. Do kierunków pokrewnych zalicza się: nauki o rodzinie, pedagogikę, socjologię, resocjalizację.
Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowane osoby posiadające dyplom licencjata. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia mają absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna oraz nauki o rodzinie UPJPII.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ustala się według konkursu ocen z dyplomu i suplementu w skali: 75% – ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia; 25% – średnia ocen z suplementu (dla osób, które uzyskały dyplom przed 1 stycznia 2005 r. i nie posiadają suplementu – średnia ocen z przebiegu studiów).
Dla kierunków pokrewnych może zaistnieć konieczność uzupełnienia różnic programowych.
Uruchomienie danej grupy nastąpi, jeśli ilość kandydatów wyniesie minimum 15 osób.
Koszt studiów niestacjonarnych to 1650zł/semestr.

Różnice programowe

  • ostatnia aktualizacja: 2014-06-17; 11:29

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail