Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Zbiory biblioteki

Zbiory biblioteki

Biblioteka Główna jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wraz z bibliotekami wydziałów, instytutów i katedr tworzy sieć biblioteczno-informacyjną uczelni.
Biblioteka UPJPII gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory biblioteczne związane z działalnością naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu, w szczególności:
a. źródła do dziejów Kościoła,
b. rękopisy, starodruki,
c. literaturę naukową polską i zagraniczną niezbędną dla potrzeb naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu,
d. materiały audiowizualne, reprograficzne, kartograficzne, fotograficzne,
e. inne dokumenty, w zależności od potrzeb.
W czytelniach i magazynach można znaleźć materiały z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, historii, prawa, pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii, kultury, sztuki i literatury.
Biblioteka UPJPII prowadzi działalność informacyjną w oparciu o własne zbiory, katalogi i kartoteki, a także za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych źródeł informacji.

Biblioteka UPJPII tworzy własne komputerowe bazy danych oraz udostępnia informację z komputerowych systemów bibliotecznych krajowych i zagranicznych.

Biblioteka UPJPII udostępnia zbiory:
a. na miejscu w czytelniach,
b. przez wypożyczenia na zewnątrz,
c. przez wypożyczenia międzybiblioteczne zamiejscowe,
d. przez wykonywanie usług reprograficznych.

Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie z usług sieci Internet oraz dokumentów w postaci cyfrowej.
Zasady udostępniania zbiorów określają normy szczegółowe.

Zbiory Biblioteki liczą obecnie 500 tys. woluminów, w tym ponad 3,5 tys. tytułów czasopism (ok. 500 tytułów w bieżącej prenumeracie lub wymianie), ok. 6 tys. starych druków, a także dokumenty życia społecznego, audiowizualne i kartograficzne.
W ostatnich latach zbiory powiększają się o ok. 25-30 tys. woluminów rocznie. Pozyskiwane są na drodze zakupów (10-15%), prenumeraty (7-10%), wymiany (3-4%) i darów.
Biblioteka obsługuje około 7000 czytelników rocznie.
Biblioteka gromadzi zbiory mikrofilmów i mikrofisz, map, druków ulotnych, płyt, kaset magnetofonowych i magnetowidowych oraz posiada bazy danych i dokumenty multimedialne na CD-ROM-ach.

Biblioteka Główna posiada zbiory w budynku:
ul. Bobrzyńskiego 10 - zbiory dokumentów zwartych i specjalnych, zbiory czasopism.
Biblioteka Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
ul. Franciszkańska 1
Biblioteka Instytutu Liturgicznego
ul. Sławkowska 24

  • ostatnia aktualizacja: 2013-02-18; 09:26

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail