Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzyuczelniane > Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej > Rekrutacja

Rekrutacja

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie
ogłasza

NABÓR na studia I i II stopnia, stacjonarne
kierunek MUZYKA KOŚCIELNA r.a. 2014/2015

------------------------------------------------------------------------------

Rekrutację na kierunek muzyka kościelna przeprowadza Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Akademia Muzyczna w Krakowie

typ studiów: studia dwustopniowe
studia pierwszego stopnia - licencjackie - 3 lata (6 semestrów)
studia drugiego stopnia - uzupełniające magisterskie - 2 lata (4 semestry)

tryb studiów: stacjonarne

kontakt:
Sekretariat Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej
30-814 Kraków, ul. Prosta 35a
tel./faks 12 658 23 30
e-mail: muzyka@upjp2.edu.pl

sekretariat czynny: poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 9.00-15.00.

kryteria kwalifikacji:
1. Oceny egzaminów z poszczególnych przedmiotów dokonuje się systemem punktacji od 0 do 25 pkt.
25 pkt. - bardzo dobrze ++
24 pkt. - bardzo dobrze +
23 pkt. - bardzo dobrze
22 pkt. - bardzo dobrze -
21 pkt. - bardzo dobrze -- --
20 pkt. - dobrze ++
19 pkt. - dobrze +
18 pkt. - dobrze
17 pkt. - dobrze –
16 pkt. - dobrze -- --
15 pkt. - dostatecznie ++
14 pkt. - dostatecznie +
13 pkt. - dostatecznie
12 pkt. - dostatecznie –
11 pkt. - dostatecznie -- --
0 - 10 pkt. - niedostatecznie

2. W zależności od rodzaju zdawanej matury (stara, nowa, międzynarodowa lub inny egzamin równoważny) oceny, wartości procentowe lub literowe z egzaminu z przedmiotu maturalnego przelicza się na punkty wg poniższego
systemu:
Wartości procentowe Wartości literowe Ocena Ilość punktów
100% - 90% A bardzo dobry 3
89% - 60% B dobry 2
59 % - 30% C dostateczny 1

3. Zasada obliczania. Wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:
a. w grupie przedmiotów kierunkowych do uzyskanej oceny z przedmiotu kierunkowego lub średniej oceny z grupy przedmiotów kierunkowych stosuje się mnożnik „x 3”
b. w grupie przedmiotów uzupełniających do uzyskanej oceny lub średniej oceny z grupy przedmiotów uzupełniających nie stosuje się mnożnika.
c. do punktacji z egzaminów (3 a, b ) dodaje się punkty za przedmiot maturalny.

4. Wymagania punktowe:
studia I stopnia
egzamin kierunkowy – min. 14 pkt.
egzamin uzupełniający – min. 14 pkt. z każdego przedmiotu
studia II stopnia
egzaminy kierunkowe – min. 14 pkt. z każdego przedmiotu
egzaminy uzupełniające – min. 14 pkt. z każdego przedmiotu

Uwaga!
• w grupie przedmiotów kierunkowych (I st. organy lub fortepian; II st. organy i akompaniament liturgiczny) stosuje się mnożnik „x 3” do uzyskanej oceny z przedmiotu kierunkowego lub średniej oceny, z grupy przedmiotów kierunkowych;
• w grupie przedmiotów uzupełniających (I st. harmonia, kształcenie słuchu, predyspozycje wokalne) do uzyskanej oceny nie stosuje się mnożnika;
• 14 pkt. stanowi minimum w każdym z komponentów;
• Uzyskanie mniej niż 14 pkt. z każdego z komponentów jest równoznaczne z niezdanym egzaminem wstępnym.

Studia I stopnia

Egzamin kierunkowy
gra na instrumencie (organy lub fortepian)

na organach:
• jedna ze skrajnych części sonaty triowej J. S. Bacha
• forma cykliczna Preludium (Toccata, Fantazja) i Fuga Johanna Sebastiana Bacha (z wyłączeniem BWV 533, 549, 553-560)
• opracowanie chorałowe kompozytora epoki baroku z użyciem kolorowanego cantus firmus
• dowolny utwór kompozytora XIX – XXI wieku, zawierający partię pedału.

na fortepianie:
• utwór Johanna Sebastiana Bacha do wyboru spośród następujących:
- Preludium i Fuga z cyklu Das wohltemperierte Klavier
- Toccata
- skrajna część jednej z Partit lub Suit Angielskich
• skrajna (szybka) część jednej z sonat klasycznych J. Haydna, W. A. Mozarta lub L. van Beethovena
• etiuda
• dowolny utwór kompozytora XIX – XXI wieku.

Egzamin uzupełniający
harmonia: egzamin pisemny

kształcenie słuchu: egzamin ustny

sprawdzian predyspozycji wokalnych:
2 utwory o zróżnicowanym charakterze (pieśń kościelna, pieśń solowa, ćwiczenie wokalne), z akompaniamentem własnym lub akompaniatora zaproponowanego przez komisję

Studia II stopnia

Egzamin kierunkowy

organy:
• rozbudowane opracowanie chorałowe kompozytora epoki baroku, zawierające melodię chorału protestanckiego lub zamiennie utwór oparty na chorale gregoriańskim lub polskiej pieśni kościelnej;
• barokowy cykl zawierający fugę/fugi;
• jedna z sześciu sonat triowych Johanna Sebastiana Bacha (całość);
• dowolny utwór kompozytora XIX-XXI wieku.

akompaniament liturgiczny:
sprawdzenie umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego (harmonizacja przy instrumencie wybranej przez egzaminatorów pieśni, stałych części Mszy św., odpowiedzi mszalnych)

Egzamin uzupełniający

dyrygowanie:
• utwór z epoki renesansu lub baroku z użyciem technik polifonicznych;
• utwór kompozytora XX-XXI wieku o fakturze minimum 4-głosowej, zawierający zmienne metrum.

emisja głosu:
dwa utwory o zróżnicowanym charakterze. Możliwe do wyboru: śpiewy chorałowe, pieśni solowe, arie kościelne i świeckie
Wybrane utwory powinny być z kilkudniowym wyprzedzeniem przedstawione w sekretariacie Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. Akompaniatora (pianistę) zapewnia uczelnia.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-22; 11:14

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail