Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Przewody i postępowania naukowe > Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny

Postępowanie habilitacyjne s. Anny Klich
Wniosek
Uchwała
Harmonogram
Recenzja ks. prof. dr. hab. Dariusza Koteckiego, prof. UMK
Recenzja ks. dr. hab. Romana Bogacza, prof. UPJP II
Recenzja ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Bardskiego
Protokół
Opinia ks. dr. hab. Krystiana Ziaji
Opinia ks. rpf. dr. hab. Stanisława Hałasa SCJ
Opinia ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Bardskiego

Postępowanie habilitacyjne ks. dra Antoniego Świerczka

Skład komisji habilitacyjnej:

Przewodniczący komisji:
ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk

Sekretarz komisji:
ks. dr hab. Krzysztof Gryz
Recenzent:
ks. dr hab Tadeusz Reroń
Recenzent:
ks. dr hab. Antoni Bartoszek
Recenzent:
ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna
Członek komisji:
ks dr hab. Konrad Glombik
Członek komisji:
ks. dr hab. Tomasz Kraj

Harmonogram prac komisji habilitacyjnej:
W dniu 3 września 2013 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną.

W dniu 14 listopada 2013 roku wpłynęła recenzja od ks. dr hab. Antoniego Bartoszka.

W dniu 20 listopada 2013 roku wpłynęła recenzja od ks dr hab. Tadeusza Reronia

W dniu 20 listopada 2013 roku wpłynęła recenzja od ks. prof. dr hab. Jana Orzeszyny

W dniu 28 listopada odbyto posiedzenie komisji habilitacyjnej i komisja podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dla ks. dr Antoniego Świerczka.

W dniu 29 listopada Rada Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie podjęła uchwałę o nadaniu ks. dr Antoniemu Świerczkowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej.

Harmonogram prac komisji
Wniosek kandydata
Uchwała Rady
Opinia Komisji

Postępowanie habilitacyjne ks. dra Marka Kluza

Postępowanie habilitacyjne dla ks. dr Marka Kluza

Skład komisji habilitacyjnej:
Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk – przewodniczący
Ks. dr Krzysztof Gryz – sekretarz
Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski – recenzent
Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż – recenzent
Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna – recenzent
Ks. dr hab. Konrad Glombik – członek komisji
Ks. dr hab. Tomasz Kraj – członek komisji

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej:
6 listopada 2012 r- Centralna Komisja powołuje komisję habilitacyjną
20 grudnia 2012 r. – opracowana recenzja od ks. prof. Jana Orzeszyny
28 grudnia 2012 r. – opracowana recenzja od ks. prof. Józefa Zabielskiego
28 grudnia 2012 r. – opracowana recenzja od ks. prof. Alojzego Drożdża
17 stycznia 2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej – podjęcie uchwały o pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dla ks. dr Marka Kluza
25 stycznia 2013 r. – posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego – podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie teologii moralnej dla ks. dr Marka Kluza
Autoreferat
Postępowanie
Opinia Komisji
Wniosek
Lista

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-16; 13:48

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail