Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Specjalizacje i instytuty > Instytut Teologii Moralnej

Instytut Teologii Moralnej

Dyrektor:
ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna

15. Katedra Teologii Moralnej Ogólnej

Kierownik:
ks. dr hab. Krzysztof Gryz

Adiunkt:
ks. dr Bogusław Mielec

ks. dr hab. Krzysztof Gryz
Adiunkt z habilitacją
Kierownik Katedry Teologii Moralnej Ogólnej
Sekretarz redakcji "Analecta Cracoviensia"

Obszar badań naukowych: moralne nauczanie Magisterium Kościoła, antropologia filozoficzno-teologiczna, zagadnienia szczegółowe moralności życia osobistego.

ks. dr Bogusław Mielec
Adiunkt Katedry Teologii Moralnej Ogólnej
Sekretarz Rady Instytutu Teologii Moralnej

Obszar badań naukowych: teologia moralna a etyka filozoficzna, moralna myśl judaizmu (np. E. Lévinas), dramat w teologii moralnej.

16. Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej

Kierownik:
ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna

Starszy wykładowca:
ks. dr Jan Kalniuk MS

ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna
Profesor zwyczajny
Dyrektor Instytutu Teologii Moralnej
Kierownik Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej

Obszar badań naukowych: sakrament pokuty, bioetyka, problematyka życia społecznego.

ks. dr Jan Kalniuk MS
Starszy wykładowca Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej

Obszar badań naukowych: wybrane zagadnienia z teologii moralnej.

17. Katedra Teologii Życia

Kierownik:
ks. dr hab. Tomasz Kraj

Starszy wykładowca:
ks. dr Marek Leśniak

Asystent:
o. dr Robert Plich OP

ks. dr hab. Tomasz Kraj
Adiunkt z habilitacją
Kierownik Katedry Teologii Życia
Pracownik naukowy Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki

Obszar badań naukowych: bioetyka ogólna, genetyka, teologia moralna fundamentalna: źródła moralności chrześcijańskiej, prawo naturalne.

ks. dr Marek Leśniak
Starszy wykładowca Katedry Teologii Życia

Obszar badań naukowych: zagadnienia związane z miejscem Kościoła w świecie współczesnym, Ewangelia a ekonomia, globalizacja i integracja - szanse i zagrożenia - ocena moralna.

o. dr Robert Plich OP
Asystent Katedry Teologii Życia

  • ostatnia aktualizacja: 2014-01-08; 13:57

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail