Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2015/2016 > Studia II stopnia > Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

kierunek: NAUKI I RODZINIE

typ studiów: studia dwustopniowe
studia drugiego stopnia - magisterskie - 2 lata

tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

kontakt:
Instytut Nauk o Rodzinie, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
tel./faks 12 422 47 86
e-mail: instytut.nor@upjp2.edu.pl

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku (Nauki o Rodzinie) lub kierunku pokrewnym. Do kierunków pokrewnych zalicza się m. in. psychologię, pedagogikę, socjologię, pracę socjalną.
W celu uzupełnienia różnic programowych osoby rekrutujące się powinny wykazać się uzyskaniem zaliczeń z następujących przedmiotów: Katolicka Nauka Społeczna (2 ECTS), Pedagogika rodziny (3 ECTS), Psychologia rozwojowa (3 ECTS), Kościelne prawo małżeńskie i rodzinne (3 ECTS). W przypadku braku zaliczenia z tych przedmiotów należy dokonać tego w czasie trwania studiów.
Na studia drugiego stopnia nie mogą być przyjmowane osoby nie posiadające dyplomu licencjata (np. absolwenci szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, itp.). Pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia mają absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie UPJPII.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ustala się według konkursu ocen z dyplomu i suplementu w skali: 75% – ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia; 25% – średnia ocen z suplementu (dla osób, które uzyskały dyplom przed 1 stycznia 2005 r. i nie posiadają suplementu – średnia ocen z przebiegu studiów).
Uruchomienie danej grupy nastąpi, jeśli ilość kandydatów wyniesie minimum 15 osób.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-24; 08:30

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail