Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej

Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej

KOMUNIKAT

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie informuje, że uruchomił na rok akademicki 2013/2014 Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej - „Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego”.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że na pozostałe kierunki studiów podyplomowych tj.:
- Podyplomowe Studia Asystent Rodziny
- Podyplomowe Studia Gerontologia Społeczna
- Podyplomowe Studia Superwizja w Zawodach Wsparcia Społecznego
istnieje możliwość dalszego zapisywania się oraz składania dokumentów rekrutacyjnych. Kierunki te mogą zostać uruchomione w II semestrze roku akademickiego 2013/2014.
Bliższe informacje o studiach podyplomowych można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 31 44 wew.13.


Z-ca Dyrektora IPS
Dr Łukasz Ryszka
Kraków, 4 października 2013 r.

NAZWA STUDIÓW
Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej - „Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego”

Studia są prowadzone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Polską Prowincją Zakonu Bonifratrów (www.bonifratrzy.pl).

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. nr 60
tel. 12 422 21 21
faks 12 422 21 21 wew. 32
e-mail: ips@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
Sekretariat: mgr Małgorzata Piega

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 422 31 44 wew. 13
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
poniedziałek: 9.00-12.00
wtorek: 9.00-12.00
środa: 9.00-12.00
piątek: 13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00

OFERTA EDUKACYJNA
Podyplomowe Studia z zakresu Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej – „Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego” są prowadzone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Polską Prowincją Zakonu Bonifratrów. Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni pierwszego i drugiego stopnia, zarówno duchownych jak i świeckich. Kształcą specjalistów w zakresie duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej, i przygotowują do pełnienia funkcji kapelana lub asystenta świeckiego w posłudze duszpasterskiej na terenie szpitala, hospicjum lub innej placówki ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, jak również w opiece domowej. Celem studiów jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w rozpoznaniu, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych, sposobów rozwiazywania problemów powstałych pod wpływem sytuacji choroby oraz duchowej troski o chorego i jego rodzinę. Celem studiów jest również nabycie umiejętności współpracy z dyrekcją, pracownikami i wolontariuszami zespołu opiekuńczego, a także koordynacji wolontariatu, inicjowania komitetów bioetycznych, organizowania grup świeckich pomocników duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej w lokalnych placówkach we współpracy z kapelanem. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z certyfikatem praktyk klinicznych i opiekuńczych nadawanym przez Polską Prowincję Zakonu Bonifratrów.

KIEROWNIK STUDIÓW
ks. dr Grzegorz Godawa

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
3 semestry (360 godzin)

OPŁATY
100 zł - opłata rekrutacyjna;
4500 zł - koszt całkowity;
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych - 1500 zł za semestr)

WYMAGANE DOKUMENTY
- rejestracja – strona internetowa: www.irk.upjp2.edu.pl (formularz kandydata);
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra), względnie uwierzytelniona notarialnie kopia;
- kserokopia dowodu osobistego;
- 1 fotografia (3,5 cm x 4,5 cm);
- zgoda przełożonego na podjęcie studiów (w przypadku osób konsekrowanych);
- oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.

TERMIN NABORU I SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Nabór na podyplomowe studia: 15 IV - 27 IX 2013 r.
Termin składania dokumentów: 2 IX - 27 IX 2013 r.

LIMIT MIEJSC
limit dolny - 20 osób
limit górny - 50 osób

INFORMACJE DODATKOWE
Zjazdy będą się odbywały w systemie wykładów, ćwiczeń i warsztatów w piątki w godz. 16.00-21.00 oraz w soboty w godz. 8.30-17.00, z częstotliwością sześciu zjazdów na semestr. Terminy zjazdów zostaną podane w późniejszym czasie.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-01-07; 09:17

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail