Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Doktorat - Wszystkie Wydziały - Nabór od roku akad. 2013/2014 > Forma egzaminu doktorskiego

Forma egzaminu doktorskiego

Forma egzaminu doktorskiego

1. Przygotowanie kilkustronicowego artykułu (dostarczonego wcześniej egzaminatorowi) z dziedziny naukowej pozostającej w kręgu zainteresowań doktoranta – omówienie i zreferowanie.
2. Prezentacja (może być multimedialna) dotycząca doktoratu lub wybranego aspektu pracy badawczej.
3. Pytania Komisji, dyskusja.
4. Przygotowanie pisemnego omówienia/streszczenia doktoratu lub aktualnego zarysu badań nad doktoratem. Wymagane 1 – 2 strony. Dostarczenie pracy egzaminatorowi z języka co najmniej tydzień przed egzaminem. (Praca nie jest oceniana – ma stanowić podstawę do dyskusji).

Ocenia się merytoryczność, komunikatywność, poprawność językową, płynność, wymowę. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych za trzy poszczególne części egzaminu.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-09-30; 09:57

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail